15 saveta Čarlsa Sperdžena za dubok i efikasan molitveni život

Drugi članci:

Kevin Halloran

19.08.2019.

Sperdžen je poznavao silu molitve i znao je koliko mu je molitva potrebna. Kad bi ga pitali koja je tajna tako snažnog uticaja njegovih propovedi, Čarls Sperdžen bi često odgovarao: Moji ljudi se za mene mole.”
Saveti i citati o uspešnoj molitvi koji slede su iz nove knjige: Ohrabren da se moli: Klasične Sperdženove propovedi o molitvi (Encouraged to Pray: Classic Spurgeon Sermons on Prayer.)

1. Traži određenu stvar u molitvi.
„Da bi molitva vredela, trebalo bi da imamo definisane ciljeve za koje se molimo. Braćo moja, mi često brbljamo u molitvi o ovome i onome, pa ne dobijemo ništa jer zapravo ni za čim i ne žudimo.”
„Nemojte se samo moliti Bogu za grešnike onako uopšteno, nego uvek pomenite nekoga lično. Ako ste učitelj na dečijem času, ne molite se samo da cela grupa bude blagoslovena, nego se molite za decu poimence pred Svevišnjim. A ako tražite milost za svoj dom za kojim čeznete, nemojte da pričate uvijeno i naokolo, već budite jednostavni i direktni kad Boga molite.”

2. Moraš se moliti sa verom.
„Ako ja ne verujem da je moja molitva efikasna, neće ni biti. Jer ona u velikoj meri zavisi od moje vere.”
„Da li ste uvek svesni, ljubljeni, da dolazeći pred njegov presto milosti, u stvari dolazite kod onoga koji kraljevski daje? Da li široko otvorite usta i tražite velike stvari od Kralja koji je spreman da vam ih odobri?”

3. Bori se protiv svega što ti ometa molitvu.
„Hrišćanin ne sme da se opusti kad mu je mentalno teško u molitvi. Mislim na ona ometanja koja nam odvlače pažnju i sprečavaju nas da usmerimo svoje misli. Takva zla će nam se događati.”
„Velika je stvar kad duša ume da zaključa vrata protiv ometanja i drži uljeze van. Tek tada će molitva i vera učiniti čudo, a duša će nam se ispuniti blagoslovima Gospodnjim.”

4. Fokusiraj se na to da prebivaš u Hristu da bi ti molitve bile plodonosne.
„Molitva je prirodno izlivanje duše u zajedništvu sa Isusom. Kao što sa loze rastu i list i plod bez nekog svesnog truda grane, rastu jer, jednostavno, jedno su sa granom, tako i molitva buja, cveta i donosi plod kad duša prebiva u Isusu.”
„Draga braćo, ako zatvorimo uši za ono što nam Isus govori, nikad nećemo imati silu u molitvi, niti ćemo uživati u intimnom zajedništvu sa Voljenim.”

5. Moli se za Božija obećanja.
„Najbolji molilac je čovek kome su poznata Božija obećanja i u njih veruje. Jer, molitva je samo vraćanje Božijih obećanja Bogu. Kažemo mu: „Uradi kao što si rekao.“ Molitva je obećanje u praksi. Molitva koja se ne temelji na nekom obećanju, nema ispravan temelj.”

6. Ne odustaj u molitvi—moli se istrajno.
„Kad ne možemo da se molimo onako kako bismo hteli, dobro je da se molimo onako kako možemo.“
“Ako mi se ne moli, onda je vreme da se molim više nego ikad.”

7. Ako ti je teško da počneš da se moliš, prvo čitaj Bibliju i odgovori na ono što ti Bog govori.

„Ako telo u slabosti sputava duh, onda neka čitanje Biblije ide pre molitve, tako da se duša probudi.”
„Draga braćo, ako zatvorimo uši za ono što nam Isus govori, nikad nećemo imati silu u molitvi, niti ćemo uživati u bliskom zajedništvu s Ljubljenim.”

„Dragi gospodin Miler, koji živi blizu Boga i čija je svaka reč kao biser, pre neki dan je rekao: Neki put kad uđem u klet da se molim, vidim da ne mogu da se molim kako bih hteo. Šta onda radim? Pa, pošto ne mogu da govorim Gospodu, molim Gospoda da govori meni i onda otvorim Sveto pismo i pročitam jedan deo. Onda vidim da mi Gospod daje za šta da se molim.’”

8. Redovno ispovedaj grehe.
„Ne očekujem da ću, sve dok ne stignem na nebo, prestati da ispovedam grehe svaki dan i svaki put kad stanem pred Boga.“
„I sam poziv na molitvu znači da nas čekaju blagoslovi na prestolu milosti: s pouzdanjem pristupajmo prestolu milosti.”

9. Ne brini da li si rečit u molitvi.
„Mama razume bebin govor, shvata te nerazumljive zvuke. Tako i naš nebeski Otac zna za naš slabašni bebeći govor, jer naša molitva nije ništa više od toga.”
„Prava molitva se meri po težini, a ne po dužini. I samo jedan uzdah pred Bogom može imati puninu molitve veću nego fino sročeni i dugotrajni govor.”

10. Kad osetiš da ti se ne moli, moli se za pomoć.
„Ako se ne moliš kad ti se ne moli, to je kao da kažeš: „Neću lek jer sam previše bolestan.“ Moli se za molitvu: moli se sam, uz pomoć Duha, u okviru molitve.”

„Moli se za molitvu – moli se dok ne budeš mogao da se moliš, moli se za pomoć u molitvi, ne odustaj jer ne možeš da se ne moliš. Kad misliš da ne možeš da se moliš, onda se najviše moliš. Neki put, kad ne primaš nikakvu utehu u moljenju, kad ti je srce slomljeno i tužno, onda se stvarno boriš i pobeđuješ uz Svevišnjeg.”

11. Moli se ponizno.
„Čuo sam molitve koje su zvučale kao naredbe Bogu, a ne kao ponizna molba puna poštovanja kakvu treba stvorenje da predstavi Stvoritelju, ili kakvu Božija deca treba da upute svom voljenom Ocu na nebu. Treba hrabro da dolazimo pred presto milosti, ali uvek poniznog srca…”

12. Posveti se molitvi radi dubljeg duhovnog života i radi korisnije službe.
„Najbolji način kako prorok, učitelj i učenik mogu da saznaju tajne istine, uzvišene i misteriozne Božije istine, jeste tako što će čekati na Boga u molitvi.”
„Sveti mogu da očekuju da će otkriti dublje iskustvo i imati jači duhovni život tako što će mnogo vremena provoditi u molitvi.“

13. Moli se bez prestanka.
„Ako hoću da se molim bez prestanka, onda svaki sekund mora biti pogodan za molitvu, i nema nesvetih momenata, ni neprihvatljivog vremena u toku dana, ni nesvetih dana u godini.”
„Kao što dišemo neprestano, tako moramo i da se molimo neprestano.“

„Kada je molitva mehanička, bez duše, onda je ona ropstvo i zamor; ali kada je molitva zaista živa i kada se čovek moli zato što je hrišćanin i zato što ne može da se ne moli, kad se moli dok hoda ulicom, dok je na poslu, u kući, na njivi, kad mu je duša puna molitve, onda mu molitve nikad nije previše.”

14. Moli velike molitve.
„Naše potrebe su velike. Hajde da tražimo mnogo, pa ćemo mnogo i dobiti.“
„Nemoj misliti da će se Bog na tebe ljutiti ako od njega tražiš puno, a nemoj misliti ni da ćeš ga uvrediti ako tražiš male stvari. Ako veruješ u Isusa i Bog je tvoj Otac, razgovaraj s njim kao što bi razgovarao sa zemaljskim ocem. Razlika je samo što Bogu možeš doći sa većim pouzdanjem nego što bi došao i najboljem roditelju na zemlji.”

15. Izgrađuj zahvalno srce.
„Dobićeš odgovor na molitvu kad umnožiš zahvalnost u svakoj molitvi i moljenju: budi siguran u to.”
„Nemojte da pumpate nevoljne i formalne molitve, braćo, nego uzmite pesmarice i pevajte. Dok slavite Gospoda za ono što imate, videćete da će vaše kameno srce početi da se topi i da teče kao reka.“

Koji saveti su za tebe najveći izazov? Koje savete možeš odmah da primeniš? Neka te Božiji Duh vodi u još dublju i efikasniju molitvu.

Podelite članak: