Ako mrtvi ne vaskrsavaju

Drugi članci:

Radomir Jovetić

26. april 2019.

Jedna pobožna žena koja se u svojoj zajednici isticala po služenju, dobrim delima i uzornom hrišćanskom  životom je jednom prilikom razgovarala sa svojim pastorom. U sred razgovora mu je rekla sledeće: ,,Pastore, pa čak i da nema vaskrsenja mrtvih, i da nema života posle smrti, ipak bi život nas hrišćana bio ispunjen i radostan na ovoj zemlji.’’  Pastor iznenađen ovom izjavom je samo slegao svojim ramenima, jer Biblija govori upravo suprotno.

1 Kor 15:19 ,,Ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najbedniji smo od svih ljudi.’’
Kakvo je tvoje mišljenje o ovoj temi? Da li bi se složio sa ovom ženom? Da li Isusovo vaskrsenje uopšte menja  pogled i stav prema hrišćanskom životu?
Razmišljanje ove sestre nije nešto novo. U Korintskoj crkvi su postojali ljudi koji su totalno negirali Isusovo vaskrsenje, kao i  vaskrsenje svih mrtvih poslednjeg dana. Kao odgovor na to apostol Pavle daje argumente da Isus jeste vaskrsao, a zatim ironično staje na njihovu stranu i u stihovima 15:11-19  sagledava hrišćansku veru sa njihovog aspekta. Njegov cilj u ovom odeljku je da pokaže apsurdnost hrišćanstva, ako nema vaskrsenja, kao što su neki tvrdili.
On daje pet razornih posledica  u nizu, ako Isus nije vaskrsao, i ako nema vaskrsenja mrtvih:

1. Neosnovano je naše propovedanje, mi smo lažni svedoci
Ako je Isus ostao u grobu, onda uzalud naše propovedanje u crkvi, na ulici, prijateljima uz kafu, na sahranama. Mi ljudima  govoriimo  o nadi večnoga života, o neizrecivim lepotama neba, o velikom i pravednom sudu koji dolazi, ali takvo propovedanje nema osnovu, ako Isus nije vaskrsao. Hrišćanstvo je velika zabluda, a evanđelje podmukla prevara, jer ljudima dajemo lažnu nadu. Ako ljudima govorimo da će jednom stati pred Boga, a nema vaskrsenja iz mrtvih trebali bi se zapitati ,,Šta to radimo’’? Varamo ljude, i lažni smo svedoci –  kaže apostol Pavle.

3. Uzaludna je naša vera
Ne samo da je propovedanje crkve 2000 godina uzaludno, nego je i naša lična vera besmislena. Postojali su ljudi u Korintu koji su hteli da žive hrišćanski život, da slede Hristov primer, ali su odbijali da poveruju u život posle smrti. Za njih je Isusovo vaskrsenje bio samo simbol toga kako će njegov primer zavladati u onima koji žele da žive na isti način. Pavlov odgovor njima i nama je da takav život nema temelj, nema osnovu i potpuno je bezvredan. Vera u takvog Isusa nema nikakvog efekta, nikakve dobrobiti.

4. Ako Isus nije vaskrsao, onda smo još u gresima
Ovo sada postaje ozbiljno! Bez vaskrsenja krst nema smisla. Isus je uzalud umro na krstu, ako nije ustao iz mrtvih.  On je prikovan za krst našim gresima, ali ako nije vaskrsao, on nije platio cenu za naše iskupljenje pred svetim Bogom.

Rim 4:5 ,,Hrist je predat za naše grehe i vaskrsnut za naše opravdanje.’’ Mi smo i dalje u gresima jer nismo  opravdani pred Bogom,pošto Isus nije vaskrsao iz mrtvih.

5. Ako nema vaskrsenja, onda su svi koji su umrli u Hristu propali
Ako su neki Korinćani bili u pravu, onda nećemo sesti za trpezu u večnosti sa Avramom, Isakom, Jakovom. Postoje dve opcije ako nema vaskrsenja. Prva opcija je da su naši mili i dragi koji su umrli trenutno u večnom ništavilu i u jednom besvesnom stanju. Druga opcija je da su oni  svesni sebe i trenutno se nalaze pod puninom Božijeg gneva, jer njihov greh nije očišćen i nisu opravdani pred Bogom, ako Isus nije vaskrsao iz mrtvih. Obe mogućnosti su posledica Hristovog ne ustajanja iz groba.

Pavle se ne zaustavlja ovde, nego nastavlja dalje:

6. Ako mrtvi ne vaskrsavaju, hrišćani su najbedniji od svih ljudi
Ovo je vrhunac u nizu Pavlovih izjava! Pavle u najbednije ljude uvrštava i sebe. Ako Isus nije vaskrsao kaže Pavle, uzalud sam toliko prepatio, uzalud sam bio bičevan, uzalud sam godine proveo u zatvoru, uzalud sam branio evanđelje, uzalud sam protraćio svoj život.

Heroji vere iz Jevrejima 11, Avram, Isak, Jakov, Mojsije, David, Danilo, Gedeon – nisu heroji. Oni su promašeni životi. Živeli su za bolji svet koji nikada neće doći. Braća i sestre koji su ovog trenutka progonjeni u istočnim zemljama treba žaliti, jer stradaju za nešto što nije istina.

Ako mi živimo za onaj svet koji dolazi, a ne za ovaj svet, ako se kajemo i borimo sa grehom, ako svoj novac, vreme, i sposobnosti trošimo za Carstvo Božije onda i nas treba žaliti kaže Pavle, jer je sve to uzalud.

15:32 ,,Ako mrtvi ne vaskrsavaju, jedimo i pijmo, jer sutra ćemo umreti.’’
Ovo bi trebao biti naš pogled na život, ako nema vaskrsenja iz mrtvih. Uživajmo u svakom trenutku, radimo šta god poželimo… Pavle  sebe svrstava i u ovu kategoriju i samo donosi logičan zaključak. Ako nema vaskrsenja, ako Isus nije vaskrsao – onda on nije Bog. To znači da nema moralnih granica, nema apsolutne istine, sve je relativno i sve je dozvoljneo.
On sve ovo  navodi kako bi pojedincima u Korintu ukazao na besmislenost hriščanskog života bez vaskrsenja iz mrtvih.

Da li vidimo da pitanje Isusovog vaskrsenja od ključnog značaja za veru, spasenje, praktičan život, i pogled na budućnost. ? Vaskrsenje je temelj hrišanske vere.

Ako ovaj tekst  posmatramo odvojeno od konteksta možemo steći utisak kao da stvarno Pavle misli da nema vaskrsenja iz mrtvih. Ali, potpuno je suprotno, jer apostol u 1 Kor 15 brani istinu vaskrsenja Isusa i vaskrsenja svih mrtvih poslednjeg dana.

U stihovima pre ovih 15:1-11 apostol Pavle je Korinćanima dao opipljive dokaze da je Isus zaista vaskrsao iz mrtvih. Dao im je čvrste i neoborive dokaze, a zatim nakon stihihova 12-19, on u 20 stihu ponovo kaže15:20 ,,Ali Hrist jeste vaskrsao iz mrtvih, kao prvenac onih koji su umrli.’’

Pavle je presvedočen da mrtvi vaskrsavaju, štaviše on sam je sreo vaskrslog Hrista koji je promenio njegov život u potpunosti. Vaskrsli Hrist se pokazao apostolima, ali i drugoj braći kojih je billo više od pet stotina. – 1 Kor. 15:6. Svi apostoli osim Jovana su ubijeni, jer su tvrdili da je Gospod Isus ne samo umro za grehe, nego i vaskrsao iz mrtvih na opravdanje.

Svi su imali priliku pred pogubljenje da to poreknu, ali ni jedan nije. Svi su ubijeni mučeničkom smrću. Istorija crkve svedoči da su neki od njih umirali sa osmehom na licu. Da li bi neko na ovakav način položio svoj život, a pritom zna da je sve laž?

Apostol Pavle na kraju ovog izlaganja kaže: ,,Ali Hristos jeste vaskrsao iz mrtvih kao prvenac.’’
Njegovo vaskrsenje je garancija da nas čeka isto. I to ima ogromne implikacije na hrišćansku veru, spasenje, praktičan život i pogled na budućnost:

2. POSLEDICE VASKRSENJA ZA HRIŠČANE

Vaskrsenje nam poručuje da nismo mrtvi u gresima.

Rim 4:5 ,,Gospod Isus je predat za naše grehe, ali je vaskrsnut radi našeg opravdanja.’’
Vaskrsenje nam poručuje da je Bog prihvatio Isusovu žrtvu, i da je potpuno zadovoljan njegovim prinosom. Vakrsenje pokazuje da su svi naši gresi koje smo uradili, koje radimo i koje ćemo uraditi bili osuđeni na Isusu. Bog nam to poručuje kroz njegovo podizanje iz groba. Problem greha je rešen, a Božiji gnev je zadovoljen. O, radosne li vesti…

Sada možemo slobodno reći: ,,Smrti, gde ti je pobeda? Smrti gde ti je žalac? 1 Kor. 15:55
Vaskrsenje nam poručuje da su svi koji su umrli u Hristu sada u slavi sa Hristom..

Oni nisu pod gnevom Božijim, a nit’ su u besvesnom stanju. Oni gledaju lice onoga koji je bio proboden za njihove grehe i podignut radi njihovog opravdanja. Oni  se bez prestanka raduju i klanjaju pred njegovim veličanstvom.

Vaskrsenje nam poručuje da naše propovedanje ima temelj i da smo istinski Hristovi svedoci.
Vaskrsli Hrist nas je opunomoćio da idemo i u njegovo ime propovedamo evanđelje o Božijoj milosti i velikom sudu koji dolazi. Hrišćani su jedini ljudi na zemlji koji imaju apsolutnu istinu.

Vaskrsenja nam poručuje da hrišćani nisu najbedniji, nego najradosniji ljudi na zemlji.
Naše stradanje, kajanje, odbacivanje od većine, nerazumevanje, u nekim zemljama i ubijanje ima svoju svrhu i smisao. Dolazi bolji život, stvarni život u novim telima, na Novoj Zemlji i Novom Nebu. Hrišćani jedini imaju svrhu života.

3. Posledice vaskrsenja u praktičnom životu hrišćana

1 Kor. 15:58 ,,Zato draga moja braćo, budite čvrsti, nepokoleljivi, uvek obilujte Gospodnjim delima, znajući da vaš trud nije uzaludan u Gospodu.’’

Ono što apsotol Pavle kaže je sledeće: Ako je Hrist umro za sve vaše grehe i vaskrsao za vaše opravdanje pred Bogom, ako je vaše vaskrsenje iz mrtvih osigurano, i ako je vaša večnost zagarantovana, onda ne živite  za ovaj svet, nego za budući.

’’Uvek obilujte Gospodnjim delima, jer vaš trud nije uzaludan…’’ – kaže Pavle. On je veoma praktičan želi da znamo da sav trud u hrišćanskom životu, sav trud za Carstvo Božije nije uzaludan, nije trošenje vremena. On  poziva Korinćane i nas da zajedno sa njim  svoje živote, svoje vreme, novac, talente, sposobnosti, ulažemo u večno i neprolazno Carstvo koje dolazi. Sav trud koji uložimo u Carstvo Božije će Bog uzvratiti.

Ako je prirodna reakcija na to da nema vaskrsenja – ,,Jedimo i pijmo, jer sutra pomresmo’’ koja bi onda prirodna reakcija trebala biti ako ima vaskrsenja mrtvih i ako postoji budući večni život u novim telima?
Gospod Isus nam nudi odgovor:

Luka 14:13 ,,Kada spremaš gozbu, pozovi siromahe, kljaste, hrome, slepe – i blago tebi. Jer, iako nemaju čime da ti uzvrate, biće ti uzvraćeno o vaskrsenju pravednih.’’

Pri vaskrsenju će svako od nas primiti onoliko koliko je u ovom životu živeo za Carstvo Božije.
Nagrade, krune i pohvale neće važiti samo za trenutak vaskrsenja, nego i za celu večnost koja predstoji. Naše ulaganje u Carstvo u ovom životu će odzvanjati svima kroz celu večnost.
Čeka nas pravi život u neraspadljivim  telima, život pun neizrecive radosti, život sa Hristom na Novoj Zemlji i Novom Nebu – Otkr 21:1

Šta nas onda dragi moji može sprečiti da danas živimo za svet koji dolazi, a ne za ovaj koji prolazi?
Šta nas može sprečiti da ulažemo u Carstvo Božije, a ne samo u prolazne stvari ovoga sveta?
Živimo dragi moji za ono za šta smo stvoreni, za šta smo spaseni – Za Isusa i Njegovo Carstvo. A Gospod Isus  obećava da će nam uzvratiti pri vaskrsenju pravednih. 

Kopirajt © Projekat Timotej

Podelite članak: