Audio knjiga

Naracija: Anja Lalović

Advent postoji da bismo slavili Isusa –  Advent je razdoblje strpljivog čekanja, nadanja i iščekivanja, ispitivanja svoje duše i brojanja preostalih dana. Obeležavaju ga mnoge crkve, hrišćanske porodice i pojedinačni Isusovi sledbenici. U Bibliji ne postoji zapovest da se držimo Adventa, nego je to stvar izbora – predanje koje se razvilo tokom crkvene istorije kao razdoblje pripreme za božićni dan. Mnogi od nas smatraju da je držanje Adventa korisno, da je u pitanju duhovni izazov koji donosi i korist i užitak. Reč advent potiče od latinske reči adventus, što znači „dolazak“. Advent na koji se prvenstveno misli svakog decembra jeste Isusov prvi dolazak koji se dogodio pre dve hiljade godina, ali se istovremeno tiče i Isusovog drugog dolaska, što jasno vidimo i iz popularne božićne pesme „Nek peva svet i zemlja sva“: Nek greh i tuga prestanu, nek trnje usahne; On dolazi da blagoslov nam dâ i sasvim prekine prokletstva poznata, baš sva prokletstva poznata.

Džon Pajper je osnivač i vodeći učitelj organizacije Desiring God i predsednik teološke škole Betlehem College & Seminary. Trideset tri godine je služio kao pastor u Baptističkoj crkvi Betlehem u Mineapolisu, u Minesoti. Autor je preko pedeset knjiga.

Druge knjige