Dnevno čitanje

Blagodat koja prevlađuje

“Puteve njegove sam video. I izlečiću ga i dovesti, i umiriću srce onih koji ga teše i koji s njim tuguju.” (Isaija 57:18)

Izučite svoju doktrinu iz biblijskih tekstova. Tako ostaje zdravija i bolje hrani dušu.

Na primer, izučite doktrinu o neodoljivoj blagodati iz spisa. Na taj način ćete uvideti da to ne znači da se blagodati ne može odupreti, već da Bog, kada izabere, može da savlada taj otpor i da će ga savladati.

U Isaiji 57:17-19, primera radi, Bog kažnjava svoj buntovni narod udarajući ga i skriva svoje lice: „Krivica njegova je grabež. Zato sam se naljutio, i zato ga udario, i u ljutini se sakrio” (17. stih).

Međutim, oni na ovo nisu odgovorili pokajanjem. Umesto toga, nastavili su da se odmeću. Protivili su se: „A on je otišao odmetnički, kako ga njegovo srce odvuče” (17. stih).

Dakle, blagodati se može protiviti. Zapravo, Stefan je rekao jevrejskim vođama: „Vi se uvek protivite Duhu Svetom” (Dela 7:5).

Šta onda čini Bog? Zar je nemoćan da dovede one koji mu se protive do pokajanja i celovitosti? Ne. On nije nemoćan. Sledeći stih kaže: „Puteve njegove sam video. I izlečiću ga i dovesti, i umiriću srce onih koji ga teše i koji s njim tuguju” (Isaija 57:18).

Dakle, suočen sa neposlušnim odmetanjem koje se protivi blagodati, Bog kaže: „Izlečiću ga.”  On će „umiriti.” Reč koja se ovde koristi za “umiriti” jeste “učiniti celovitim ili kompletnim.” Povezana je sa rečju shalom koja znači mir. Ta celovitost i mir pominju se u sledećem stihu koji objašnjava kako Bog potpuno preokreće odmetnika koji se protivi blagodati.

On to čini tako što radi sledeće: „Stvaram reči usnama da progovore: Mir! Mir (shalom, shalom) udaljenome i bliskome – govori Gospod, i njega ću izlečiti” (Isaija 57:19). On stvara ono čega nema: mir, celovitost. Ovako se spasavamo. I ovako se vraćamo iz odmetništva, iznova i iznova.

Božija blagodat trijumfuje nad našim otporom, stvarajući hvalu tamo gde nije postojala. On donosi shalom, shalom udaljenome i bliskome. Celovitost, celovitost, udaljenome i bliskome. On to čini tako što „umiruje”, odnosno zamenjuje bolest protivljenja zdravljem pokornosti.

Suština neodoljive blagodati nije u tome da ne možemo da joj se usprotivimo. Možemo, i to radimo. Suština je u tome da kada Bog izabere, on savladava naš otpor i vraća nam pokorni duh. On stvara. On kaže: „Neka bude svetlost!“ On isceljuje. On vodi. On obnavlja. On teši.

Zato se nikada ne hvalimo da smo se vratili iz otpadništva. Padamo ničice pred Gospodom i drhteći od radosti mu zahvaljujemo za njegovu neodoljivu blagodat koja je pokorila sva naša protivljenja.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Blagodati se možete protiviti… sve dok više ne možete.“

Ako ste propustili: