Dnevno čitanje

Bog će zadovoljiti svaku vašu potrebu

U Filipljanima 4:6 apostol Pavle kaže: „Ne budite zabrinuti ni za šta, nego u svemu, molitvom i molbom sa zahvaljivanjem, jasno pokazujte Bogu za šta ga molite.” A samo 13 stihova kasnije, u Filipljanima 4:19 on govori o obećanju koje nas oslobađa brige, obećanju buduće milosti. „A moj Bog će, po bogatsvu svoje slave u Hrstu Isusu, zadovoljiti svaku vašu potrebu.”

Ako živimo po veri u ovo obećanje buduće milosti, teško da će brige opstati u nama. Božije „bogatstvo slave” je neiscrpno. On stvarno hoće da ne budemo zabrinuti za budućnost.

Treba da verujemo u ovo što nam Pavle opisuje. Treba da se borimo sa neverom brige pomoću obećanja buduće milosti.

Kad se brinem zbog nekog novog, rizičnog poduhvata ili sastanka, redovno se borim protiv nevere uz pomoć jednog od mojih najčešće korišćenih obećanja, iz Isaije 41:10.

Kada sam otišao iz Amerike, da bih proveo tri godine u Nemačkoj, moj otac me je nazvao telefonom. Čak iz Amerike! I dao mi je to Božije obećanje iz Isaije. U naredne tri godine, ja sam ga sam sebi citirao bar petsto puta, da bi mi pomoglo da prođem kroz periode strašno velikog stresa. „Ne boj se, jer ja sam s tobom, ne plaši se, jer ja sam tvoj Bog. Ja ću te osnažiti i pomoći ti, ja ću te podupreti svojom desnicom pobedničkom.”

Uz pomoć ovog obećanja borio sam se sa stresom toliko puta da, kad upalim motor svoga uma, kao neki automobil, pre nego što ubacim u brzinu i krenem, čujem svoj um kako bruji Isaiju 41:10.