Dnevno čitanje

Bog pokazuje svoju ljubav

Primetimo da je glagol „pokazuje“ u sadašnjem, a „umro“ u prošlom vremenu. „Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici.“

Sadašnje vreme znači da je radnja pokazivanja trajna i da se odvija i danas, a odvijaće se i sutra.

Prošlo vreme, „umro”, znači da se Hristova smrt desila jednom zauvek i da se neće ponavljati. „Jer je i Hristos jednom umro za grehe, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu“ (1. Petrova 3:18).

Zašto je Pavle ovde upotrebio prezent („Bog pokazuje“)? Ja bih očekivao da kaže: „Bog je pokazao (perfekat) svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici.“ Zar nije upravo Hristova smrt, kada se desila, bila pokazatelj Božje ljubavi? I zar se to pokazivanje ljubavi nije desilo u prošlosti?

Mislim da nam je trag dat nekoliko stihova ranije. Pavle je tu rekao da se „hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja gradi strpljivost, strpljivost pak prekaljenost, a prekaljenost nadu;  i, nada ne sramoti“ (Rimljanima 5:3-5).

Drugim rečima, cilj svega kroz šta nas Bog vodi je nada. On želi da u svim nedaćama osećamo nepokolebljivu nadu.

Ali kako da to uradimo?

Pavle odgovara u nastavku: „ Jer se Božija ljubav već izlila u naša srca Duhom Svetim koji nam je dat“ (Rimljanima 5:5). Božja ljubav se već izlila u naša srca. Vreme u kome je ovaj glagol ukazuje na to da je Božja ljubav već izlivena u naša srca u prošlosti  (kad smo se obratili) i da je i dalje prisutna i aktivna.

Bog je pokazao svoju ljubav prema nama dajući rođenog Sina da u prošlosti, jednom za sva vremena, umre za naše grehe (Rimljanima 5:8). Ipak, on zna i da ta prošla ljubav mora biti doživljena kao sadašnja stvarnost (danas i sutra) ako želimo da imamo strpljenja, prekaljenosti i nade.

Zato on tu ljubav nije pokazao samo na Golgoti, već nastavlja da je pokazuje i sada Svetim Duhom u našim srcima. On to čini tako što nam priprema srce da vidi i okusi slavu krsta i sigurnost koju nam on daje − ništa nas ne može odvojiti od Božje ljubavi u Hristu Isusu (Rimljanima 8:38–39).