Dnevno čitanje

Bog se raduje dok vam čini dobro

Sklopiću sa njima večni savez i neću ih napustiti. Činiću im dobro… I radovaću se zbog njih dok im činim dobro. (Jeremija 32:40-41)

Ovo je jedno od Božijih obećanja kojima se uvek iznova vraćam kad se obeshrabrim. Da li možete da se setite neke činjenice koja više ohrabruje od toga da se Bog raduje dok vam čini dobro? Bog ne samo da vam čini dobro i da je posvećen tome da vam čini dobro, koliko god to bilo veličanstveno, nego se i raduje dok vam čini dobro: “I radovaću se zbog njih dok im činim dobro.”

On ne ispunjava nerado obećanje iz Rimljanima 8:28 da će stvari ići na naše dobro. Za njega je radost da nam čini dobro. I to ne samo ponekad, nego uvek! „Neću ih napustiti. Činiću im dobro.” Nema propusta u njegovoj posvećenosti ili u njegovoj radosti dok čini dobro svojoj deci — onima koji se pouzdaju u njega.

To bi trebalo da nas obraduje!

Ali ponekad je teško biti zadovoljan. Tako nam je teško da podnesemo situaciju u kojoj se nalazimo da jednostavno ne možemo da pronađemo nikakvu radost. Kada mi se to dogodi, pokušavam da budem kao Avram: „Avram je verovao i nadao se i onda kada nije bilo razloga za nadu“(Rimljanima 4:18). Drugim rečima, direktno se suočite sa beznadežnom situacijom u kojoj ste i recite joj: „Nisi jaka kao Bog! On može da učini nemoguće. I znam da voli da to uradi za one koji se pouzdaju u njega. Zato ti, beznadežnosti, nećeš imati poslednju reč. Pouzdam se u Boga!”

Bog je uvek bio veran da očuva tu moju malu iskru vere i da je na kraju (ne uvek odmah) rasplamsa u plamen sreće i potpunog poverenja. I Jeremija 32:41 predstavlja veliki deo te radosti.

O, koliko mi je drago što ono što donosi radost srcu svemogućeg Boga uključuje i činjenje dobra tebi i meni! “I radovaću se zbog njih dok im činim dobro.”

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Obećanje za tebe!“

Ako ste propustili: