Dnevno čitanje

Bolji od Mont Everesta

Jer znamo da sve ide na dobro onima koji vole Boga, onima koje je on pozvao po svojoj volji. (Rimljanima 8:28)

Ako živite u ovom velikom obećanju, onda je vaš život čvršći i stabilniji od Mont Everesta.

Ništa vas ne može srušiti kada ste unutar zidova obećanja iz Rimljanima 8:28. Izvan zidova Rimljanima 8:28 vladaju zbunjenost, zabrinutost, strah i nesigurnost. Izvan ovog obećanja sveobuhvatne buduće Božije blagodati stoje kuće od slame droge, pornografije i desetina uzaludnih razonoda. Tu su drveni zidovi i limeni krovovi krhkih investicionih strategija, prolaznog osiguranja i trivijalnih planova za penzionisanje. Tu su kartonska utvrđenja brava sa zasunima i alarmnim sistemima i antibalističkih projektila. Napolju je hiljadu zamena za Rimljanima 8:28.

Jednom kada uđete kroz vrata ljubavi u čvrstu, nepokolebljivu strukturu Rimljanima 8:28, sve se menja. U vaš život ulaze stabilnost, dubina i sloboda. Jednostavno više ne možete da budete srušeni. Pouzdanje da suvereni Bog upravlja svim bolom i svim zadovoljstvom koje ćete ikada iskusiti na vaše dobro predstavlja utočište, sigurnost, nadu i silu koje se ne mogu porediti ni sa čim drugim u vašem životu.

Kada Božiji narod zaista živi po budućoj blaogdati iz Rimljanima 8:28 — suočavao se on sa malim boginjama ili sa smrću —  tada su oni najslobodniji, najjači i najvelikodušniji ljudi na svetu.

Njihova svetlost sija i ljudi proslavljaju njihovog Oca koji je na nebesima (Matej 5:16).

Ova dnevna pobožnost je odlomak sa 118. i 119. strane „Buduće blagodati.“

Ako ste propustili: