Dnevno čitanje

Bolji od novca, seksa i moći

Zato ne gubite svoje pouzdanje koje donosi veliku nagradu. (Jevrejima 10:35)

Moramo da razmišljamo o superiornosti Boga kao naše velike nagrade nad svim što svet može da nam ponudi. Ako to ne budemo činili, volećemo svet kao i svi ostali i živećemo kao i svi drugi.

Dakle, razmotrite stvari koje pokreću svet i razmislite o tome koliko je Bog bolji i postojaniji. Uzmite novac ili seks ili moć kao primer i stavite ih u kontekst smrti. Smrt će odneti svakog od njih. Ako je to ono za šta živite, nećete dobiti mnogo, a i ono što dobijete ćete izgubiti.

Ali Božje blago je umnogome veće i traje. Nadilazi smrt. Bolje je od novca jer Bog poseduje sav novac, a on je naš Otac. Mi smo njegovi naslednici. „Sve pripada vama! A vi pripadate Hristu, a Hristos Bogu.“ (1. Korinćanima 3:22–23).

Bolji je od seksa. Isus nikada nije imao seksualne odnose, a bio je najpotpuniji i najsavršeniji čovek koji će ikada postojati. Seks je senka — slika — veće stvarnosti, odnosa i zadovoljstva naspram kojih će i najizvrsniji seks delovati dosadno.

Božija nagrada je bolja od moći. Za čoveka nema veće moći nego da bude dete svemogućeg Boga. „Zar ne znate da ćemo mi suditi anđelima?“ (1. Korinćanima 6:3). „Pobedniku ću dati da sedne sa mnom na moj presto, kao što sam i ja pobedio i seo sa svojim Ocem na njegov presto.“ (Otkrivenje 3:21).

I tako se ovo nastavlja u nedogled. U poređenju sa svim što svet može da ponudi, Bog je bolji i postojaniji.

Neuporedivo je. Bog pobeđuje – svaki put. Pitanje je: da li želimo Boga? Hoćemo li se probuditi iz transa ovog otupljujućeg sveta i videti, verovati, radovati se i voleti ono što je zaista stvarno, beskonačno vredno i večno?

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Sadašnje moći budućeg posedovanja.“

Ako ste propustili: