Dnevno čitanje

Božija mudra milost

Nasuprot zastrašujućoj vesti da smo pali pod osudu našeg Stvoritelja i da je on vezan svojim pravednim karakterom da sačuva vrednost svoje slave izlivanjem večnog gneva na naš greh, nalazi se predivna vest evanđelja.

To je istina koju niko nikada ne može da shvati iz prirode. Istina evanđelja treba da se govori bližnjima, da se propoveda u crkvama, i misionari treba da je šire na sve strane.

Dobra vest je da je sam Bog odredio način da zadovolji zahteve svoje pravde, a da ne osudi čitav ljudski rod.

Pakao je jedan od načina da se Bog obračuna sa grešnicima i da održi svoju pravdu. Ali postoji i drugi način. Bog je obezbedio drugi način. To je evanđelje.

Božija mudrost je odredila način da nas Božija ljubav izbavi od Božijeg gneva, a da se istovremeno ne ugrozi Božija pravda. To je to. Evanđelje. Dozvolite mi da ponovim polako: Božija mudrost je odredila način da nas Božija ljubav izbavi od Božijeg gneva, a da se istovremeno ne ugrozi Božija pravda.

O kakvoj se to mudrosti radi? To je smrt Sina Božijeg za grešnike! „Mi propovedamo raspetog Hrista . . . Božiju silu i Božiju mudrost“ (1. Korinćanima 1:23-24).

Hristova smrt je Božija mudrost kojom Božija ljubav spasava grešnike od Božijeg gneva, sve vreme veličajući i manifestujući Božiju pravednost u Hristu.