Četiri razloga zašto očekivati plodonosnost: Isusov motivacioni govor koji priprema učenike za misiju

Drugi članci:

Kolin Maršal

08. februar 2019.

Da li vam je potreban motivacioni govor da nastavite u službi evanđelja? Da li ste nedavno čuli kako su mediji ponovo u potpunosti pogrešno predstavili istinu Hrišćanstva? Da li se brinete da će Biblija biti potpuno zabranjena u državnim školama? Da li vam je dosta toga da hrišćani budu optuživani za sva zla u ovome svetu? Da li gledate kroz prozor i sumnjate da će vaš komšija ikada upoznati Hrista? Da li ste se pomirili sa time da budete barem verni, ali ne i plodonosni? Da li stvarno mislite da imamo teži zadatak nego dvanaestorica u gornjoj sobi?
Poglavlja 14-17 u Jovanovom evanđelju beleže Isusov motivacioni govor koji priprema učenike za njihovu misiju, u periodu između njegovog vaskrsenja i ponovnog povratka.

1. ) Isusova misija je da donesemo rod, čineći više učenika
Isusova misija za učenike je jasna: „Ovim se proslavlja moj Otac: da mnogo roda donesete i da budete moji učenici“ (Jovan 15:8).
„…izabrao [sam] vas i odredio vas da idete i donosite rod, i da vaš rod ostane..“ (15:16b)
Ali, da li donositi rod znači činiti više učenika?
Obično, naš prvi instinkt je da posegnemo za uobičajenu sliku hrišćanskog ploda: plod Duha Svetog (Gal. 5:22-23). Ali ovo ne mora da bude najbolji izbor.

Na drugom mestu u Jovanovom evanđelju, slika „ploda“ se koristi za ljude. Isus je koristio sliku žetve opisujući njegovu misiju sa učenicima (4:36, „rod“). On opisuje skupljanje „roda“  za večni život, a dva stiha kasnije, „Mnogi Samarićani iz onoga grada poverovaše u Isusa…“
Na sličan način, u 12. poglavlju, kada Isus opisuje njegovu smrt, on govori: „ako pšenično zrno ne padne na zemlju i ne umre, ostaje samo. A ako umre, donosi obilan rod.“ (12:24, isti izraz kao u 15:5). Ova jasna izjava o njegovoj nadolazećoj smrti i njenom rodu je onda povezana sa privlačenjem ljudi k njemu (12:32). Rod Isusove smrti su ljudi koji će biti privučeni k njemu i njegovom Carstvu.

Metafora o čokotu i lozi ukazuje na rod koji čine ljudi. Isus je „pravi čokot“ (15:1).
U Starom zavetu, čokot je predstavljao Izrael i njegove careve, posebno njegove iskvarene vođe. O čokotu se govori u smislu Izraela pod Božijim sudom (Ps. 80:8-16; Osija 10:1; Jer. 2:21; 5:10; 6:9; 12:10-13). U suprotnosti od ove pozadine, Jovan 15 se čini kao da govori o vremenu obnove. Isus je pravi čokot – pravi Izrael – i, kada su ljudi pripojeni njemu, oni pristupaju novom savezu Božijeg naroda. Više ne postoji ograničenje na naciju Izrael, već su u njega uključeni i ostali, „koji nisu iz ovoga tora“ (Jvn. 10:16).

Prirodni zaključak je da kada Isus kaže: „donosite mnogo roda,“ donošenje roda će biti povezano sa stvaranjem novog Božijeg naroda, odnosno, činjenjem novih učenika.
Hristova misija je da čini učenike koji su nakalemljeni  na pravi čokot (15:1-17)

2. ) Učenici mogu da donose rod samo dok ostaju na čokotu
Primetite da učenicima nije zapoveđeno da donose rod. Umesto toga, zapovest je da „ostaju“: da ostaju na čokotu. Loza crpi svoj život iz čokota, kao što Isus govori šest puta da ostanu „u njemu“ (15:1-7).
Dok ostaju „u“ Isusu, učenici će ispuniti svrhu radi koje su izabrani, to jest, donošenje mnogo roda: „Ja sam čokot, a vi loze. Ko ostaje u meni, i ja u njemu, mnogo roda donosi, jer bez mene nemožete ništa“ (15:5).

Isus je onaj koji čini učenike. Mi nemožemo da činimo učenike bez njega.
Ovo nam takođe pomaže da razumemo da ne postoje pravi učenici koji nemaju neku meru roda. Plodonosnost je nepogrešivi znak istinskog učenika. „Ovim se proslavlja moj Otac: da mnogo roda donesete i da budete moji učenici“ (15:8)

Da li ovo znači da traba da steknemo nekoliko obraćenih pre nego što se možemo nazvati hrišćanima, ili učenicima?
Ne. Znak sigurnosti je da smo u Isusu, da se pouzdajemo u njega i prihvatamo njegovu milost. Zbog ovoga je razbojnik na krstu – preko koga se niko nije obratio – mogao imati sigurnost u vezi Raja (Luka 23:42-43).

Ostajati u Isusu znači biti poslušan Isusovim zapovedima (15:9-10), postarati se da nas njegove reči uvek menjaju (15:3,7) i sećati se Hristove ljubavi kao početka našeg učeništva (15:12-13).
A kako izgleda kada ne ostajemu u Isusu? U evanđeljima takođe imamo primer kako izgleda kada neko ne ostaje na čokotu, kada neko ne ostaje u Isusu, i tako, donosi rod.
Njegovo ime je bilo Juda.

3. ) Misija donošenja plodova se ostvaruje kroz učenje istine o Isusu
Način činjenja učenika je kroz Božiju Reč.
Upravo ova reč čisti učenike: „Vi ste već čisti zbog Reči koju sam vam govorio“ (15:3). A njegovi učenici mogu da uče istinu o Isusu jer im je Isus pokazao Oca. Oni više nisu sluge koje obavljaju dužnosti, već bliski prijatelji, kojima je dato poznanje Očevih planova (15:15).
Kao takvi, oni znaju da je Isus jedini put do Oca. On je put, istina i život (14:6-9, 1:4; 3:15; 11:25). On je istina jer utelovljuje najuzvišenije otkrivenje Boga. On obznanjuje Boga, kao Reč koja je postala telo, kao utelovljeno vaskrsenje i davaoc života (1:4, 14, 18, 5:26, 11:25).

4. ) Molitve učenika će biti delotvorne u kontekstu misije
Misija zavisi od traženja i molitve. Naravno, ovo treba da bude vidljivo ako razumemo da je Isus onaj koji će ostvariti misiju.
On nas podseća: „Ako ostanete u meni i moje reči ostanu u vama, zamolite šta god hoćete, i biće vam“ (15:7).

Iako je jasno da se možemo moliti i za druge stvari, molitva u Jovanu 14-17 je postavljena u kontekstu misije.
Ako se molimo, nešto neverovatno je obećano: da ćemo činiti „veća dela“ nego Isus.
„Istinu vam kažem: ko veruje u mene, činiće dela koja ja činim. Činiće i veća, jer ja odlazim k Ocu. I što god zamolite u moje ime, učiniću, da se Otac proslavi u Sinu. Ako me nešto zamolite u moje ime, učiniću“ (14:12-14).

Šta može da znači činiti veće stvari nego Isus?
Naravno, to ne znači da možemo ostvariti više nego što je on već učinio na krstu. Nećemo činiti spektakularnija čuda, ili ostvariti veća dela ljubavi nego što je Isus pokazao.
Nagoveštaj o tome na kakva veća dela se misli nalazimo u Isusovoj izjavi: „jer ja odlazim k Ocu.“ Veća dela će se desiti jer je Isus otišao Ocu. Kroz njegovu smrt, vaskrsenje i vaznesenje, novo doba suda i spasenja je odpočelo.

Drugi nagoveštaj dobijamo na drugom mestu kada Isus koristi izraz „veća dela.“
„Jer, Otac voli Sina i pokazuje mu sve što čini. A pokazaće mu i veća dela od ovih, pa ćete se čuditi. Jer, kao što Otac vaskrsava mrtve i oživljava ih, tako i Sin oživljava one koje hoće.“ (5:20-21)

„Veća dela“ u ovom 5. poglavlju podrazumevaju da vidimo ljude kako prelaze iz smrti u život kroz veru u Sina (5:21-27).

Vraćajući se na „veća dela“ u 14. poglavlju, dela koja njegovi učenici čine su „veća,“ ne u smislu moći, već u smislu jasnoće i delovanja. Mi nemožemo ponovo da podnesemo raspeće, niti bi trebalo da to želimo, ali kada govorimo o tome i svedočimo o njegovoj istinitosti i moći vaskrsenja, ono što se dešava je „veće“ jer Isusova slava postaja veća.

Kao posledica mnogo više obraćenika će biti privučeno na put učeništva (15:26-27; 17:20; 20:21, 29). Ovde se ne radi samo o brojevima, već se ukazuje na silu i jasnoću koja sledi kada novi dan svane.
Međutim, moramo se iznova i iznova podsećati da postoji samo jedan način do ovih većih stvari. Tako što ćemo to tražiti u Isusovo ime (14:13-14).

Kroz molitvu, mi ćemo donositi rod. Kroz molitvu, moći ćemo da stojimo u jedinstvu protiv sveta i njegove mržnje (15:18-21). Kroz molitvu, Duh Sveti će tešiti i štititi učenike (14:26-27).
Sâm Isus, nas u ovim poglavljima vodi kroz primer. On se moli za jedinstvo, mir i radost (16:24, 33, 17:33). On se moli da njegovi učenici budu sačuvani, ujedinjeni i gledaju njegovu slavu (17:11, 20, 22). On se moli da će više njih poverovati kroz one koje je on poslao, i da će na kraju oni biti vaskrsnuti sa njim, tako da rod ostane (17:18-20, 24; 15:16).

Kao što se molio Isus, tako se moramo moliti i mi, da misija donošenja roda bude uspešna. Jedino kroz Božije proviđenje, ova misija slave može biti ostvarena.
Ne znam za vas, ali meni je potreban ovaj večni motivacioni govor. Naravno, 2000 godina širom sveta, plodonosno činjenje učenika jeste rezultat Isusovog motivacionog govora. Nemojte nikad da odustajete od Čokota.

Podelite članak: