Dnevno čitanje

Ciklus opraštanja

„I oprosti nam grehe naše, jer i mi opraštamo svakom svom dužniku. I ne daj da podlegnemo iskušenju.“ (Luka 11:4)

Ko treba kome prvi da oprosti?

S jedne strane, Isus kaže: „I oprosti nam grehe naše, jer i mi opraštamo svakom svom dužniku.“ (Luka 11:4)

S druge strane, Pavle kaže: „Kako je Gospod oprostio vama, tako i vi opraštajte jedni drugima.“ (Kološanima 3:13)

Kada nas Isus uči da se molimo da nam Bog oprosti, „jer i mi opraštamo“, on ne kaže da smo mi napravili prvi korak u praštanju. Umesto toga, evo kako stvari funkcionišu: Bog nam je oprostio kada smo poverovali u Hrista (Dela 10:43). Zatim, iz ovog slomljenog, radosnog, zahvalnog iskustva oproštenja koje je puno nade, mi nudimo oproštaj drugima.

Ovaj duh praštanja označava da smo spaseni kroz oproštaj. To jest, naše praštanje drugima pokazuje da imamo veru; sjedinjeni smo sa Hristom; u nama živi smireni Duh Sveti koji nam daje poniznost.

Ali mi i dalje grešimo (1. Jovanova 1:8, 10). Stoga se i dalje obraćamo Bogu za svežu primenu Hristovog dela u naše ime — za svežu primenu oproštaja. Ovo ne možemo učiniti sa pouzdanjem ako negujemo duh neopraštanja. (Setite se parabole o nemilosrdnom sluzi iz Mateja 18:23–35. On je odbio da oprosti svom prijatelju koji je takođe bio sluga, a koji mu je dugovao deset dolara, iako je njemu oprošteno deset miliona. Svojim duhom neopraštanja pokazao je da ga kraljeva milost nije promenila.)

Isus nas štiti od ovakve nerazumnosti tako što nas uči da se molimo: „I oprosti nam grehe naše, jer i mi opraštamo svakom svom dužniku“ (Luka 11:4). Zato Isus kaže da tražimo oproštaj jer i mi opraštamo. To je isto kao da kažemo: „Oče, nastavi da mi pružaš milost koju je obezbedio Hristos, jer mi je tom milošću oprošteno, a ja se odričem osvete i pružaću drugima ono što si ti meni pružio.“

Želim vam da danas iznova upoznate Božji oproštaj i neka se ta blagodat prelije u vašem srcu kroz praštanje drugim ljudima. I neka vam to slatko iskustvo blagodati u vašem životu podari dodatnu sigurnost da vas Bog vidi kao svoje milosrdno dete kome je oprošteno kad god mu se obratite da dobijete svež, krvlju kupljen oproštaj.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Jutarnjih meditacija o 4 dela Biblije.“

Ako ste propustili: