Dnevno čitanje

Davalac biva proslavljen

Zato se uvek molimo za vas, da vas naš Bog udostoji njegovog poziva – da svojom silom upotpuni svaku vašu spremnost na dobro i vaše delo vere. Vi ćete tako proslaviti ime našeg Gospoda Isusa, a on će proslaviti vas, po milosti našeg Boga i Gospoda našeg Isusa Hrista. (2. Solunjanima 1:11-12)

Veoma je dobra vest to što je Bog odredio da njegova slava bude uvećana kroz ispoljavanje njegove milosti.

Istini za volju, Bog se proslavlja kroz silu njegovog gneva (Rimljanima 9:22), ali se više puta u Novom zavetu (a i u Starom zavetu, na primer, u Isaiji 30:18) navodi da treba da iskusimo Božiju milost kako bi Bog dobio slavu.

Razmislite kako to funkcioniše u molitvi iz 2. Solunjanima 1:11-12.

Pavle se moli da Bog upotpuni našu spremnost na dobro.

Kako? Moli se da to bude učinjeno „[Božijom] silom.” To jest, da to bude „delo vere.“

Zašto? Da bi se Isus proslavio u nama.

To znači da davalac biva proslavljen. Bog je dao silu. Bog biva proslavljen. Mi imamo veru; on daje silu. Mi dobijamo pomoć, on dobija slavu. To je dogovor koji nas čini poniznim i srećnim, a njega vrhovnim i slavnim.

Potom Pavle kaže da je ovo proslavljenje Hrista „po milosti našeg Boga i Gospoda našeg Isusa Hrista.“

Božiji odgovor na Pavlovu molitvu da se oslanjamo na Božiju silu da činimo dobra dela je milost. Božija sila da vam omogući da činite dobro koje ste spremni da uradite je milost.

Na taj način stvari funkionišu u Novom zavetu iznova i iznova. Pouzdajte se u Boga za milostivu pomoć i on će biti proslavljen kada pomoć dođe.

Mi dobijamo pomoć. On biva proslavljen.

Zato je hrišćanski život, a ne samo hrišćansko obraćenje, dobra vest.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Dobra vest! Oslanjanje na milost proslavlja Boga.“

Ako ste propustili: