Dnevno čitanje

Deset značenja imena Jahve

Bog još reče Mojsiju: „Reci Izraelcima: ‘GOSPOD (u hebrejskom originalu Jahve), Bog vaših praotaca, Bog Avraamov, Bog Isaakov, i Bog Jakovljev poslao me je k vama’. To je moje ime doveka i spomen na mene iz pokolenja u pokolenje.” (Izlazak 3:15)

U našim Biblijama Božije ime se skoro uvek prevodi sa GOSPOD (pisano velikim slovima). Ali u hebrejskom je to zapravo „Jahve” i potiče od reči „Ja jesam”. Dakle, svaki put kad čujemo ime Jahve ili kad u Bibliji vidite reč GOSPOD, treba da imate na umu da je to lično ime (isto kao Petar ili Jovan), nastalo iz reči „Ja jesam” i  da nas uvek podseća na to da Bog apsolutno jeste.

Ime Jahve, „JA JESAM” govori bar deset istina o Bogu.

1. Bog je bez početka. Svako dete pita: „Ko je stvorio Boga?” i svaki mudri roditelj odgovara: „Boga niko nije stvorio, Bog naprosto jeste. I uvek je bio. Bez početka.”

2. Bog nema kraj. Ako nije postao, ne može ni prestati da postoji, jer on jeste.

3. Bog je apsolutna stvarnost. Pre njega nije postojala stvarnost. Ne postoji stvarnost van njega, osim ako on ne želi da ona postoji, i ne stvori je. On je sve što je večno postojalo. Ni prostor, ni svet, ni praznina. Samo Bog.

4. Bog je potpuno nezavisan, On ne zavisi ni od čega što bi ga moglo stvoriti, ili podržavati, ili savetovati, ili učiniti takvim kakav jeste.

5. Sve što nije Bog potpuno zavisi od Boga. Sav svet je, u celosti, posledica Božijeg delovanja. Svet je postao kroz Boga i nastavlja svakog trenutka da postoji zbog Božije odluke da ga drži u stanju postojanja.

6. Sav svet je u poređenju sa Bogom kao ništa. Ovaj svet – uslovna, zavisna stvarnost – je u odnosu na apsolutnu, nezavisnu stvarnost kao senka nečega u odnosu na  to samo. Kao eho u odnosu na grmljavinu. Sve na svetu što nas zadivljuje i sve galaksije u svemiru, u poređenju sa Bogom su kao ništa.

7. Bog je konstantan. Isti je juče, danas i  zauvek. Njega se  ne može poboljšati. On ne postaje nimalo drugačiji nego što jeste. On je onaj koji jeste.

8. Bog je apsolutni standard istine i dobrote i lepote. Ne postoji zakonik u koji on gleda, da sazna šta je ispravno. Ni godišnji kalendar važnih datuma i događaja, da iz njega utvrdi činjenice. Ni udruženje stručnjaka, da odluči šta je lepo ili izvrsno. On sam je standard ispravnosti, istinitosti i lepote.

9. Bog radi ono što je naumio i to je uvek ispravno i uvek lepo i uvek u skladu sa istinom. Sva stvarnost koja je izvan njega jeste stvarnost koju je on stvorio i osmislio i nad njom vlada kao apsolutna stvarnost. On je, dakle, slobodan od svega što nije u skladu sa odlukom njegove volje.

10. Bog je najvažnija i najvrednija stvarnost i osoba u svemiru. Više nego bilo šta drugo, više nego ceo svemir, on je dostojan da mu poklonite  pažnju, da se za njega interesujete, da mu se divite i da uživate u njemu.

Ako ste propustili: