Dnevno čitanje

10 posledica vaskrsenja

A ako Hristos nije uskrsnuo, uzaludna je vaša vera, jer ste još uvek u svojim gresima. (1. Korinćanima 15:17)

Evo deset neverovatnih stvari koje imamo zbog Hristovog vaskrsenja:

1) Spasitelja koji više nikada ne može umreti. „Znamo, naime, da je Hristos ustao iz mrtvih i da nikada više neće umreti.“ (Rimljanima 6:9).

2) Pokajanje. „Bog naših otaca je uskrsnuo iz mrtvih Isusa, koga ste vi ubili prikovavši ga na drvo. Ali, Bog ga je uzvisio i postavio sebi s desne strane kao Kneza i Spasitelja, da bi Izrailju omogućio pokajanje“ (Dela 5:30–31).

3) Novo rođenje. „Koji nas je po svom velikom milosrđu – posredstvom uskrsenja Isusa Hrista iz mrtvih – ponovo rodio za živu nadu“ (1. Petrova 1:3).

4) Oproštenje greha. „A ako Hristos nije uskrsnuo, uzaludna je vaša vera, jer ste još uvek u svojim gresima.“ (1. Korinćanima 15:17).

5) Duha Svetog. „I baš tog Isusa je Bog podigao iz mrtvih, čemu smo svi mi svedoci. I pošto je podignut s desne strane Boga, on je od Oca primio obećanog Svetog Duha i izlio ovo što vidite i čujete.“ (Dela 2:32–33).

6) Nepostojanje osude za izabrane. „Ko će ih osuditi? Hristos Isus koji je umro, i povrh toga uskrsnuo – on koji je sada s desne strane Bogu – baš on se zauzima za nas!“ (Rimljanima 8:34).

7) Lično zajedništvo sa Hristom i njegovu zaštitu. „Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta.“ (Matej 28:20).

8) Dokaz za sud koji dolazi. „[Bog] je odredio dan kada će pravedno suditi svetu preko čoveka kojega je on odredio. To je potvrdio pred svim ljudima kada ga je uskrsnuo iz mrtvih.“ (Dela 17:31).

9) Spasenje od budućeg gneva Božijeg. „Te kako očekujete dolazak Sina njegovog s nebesa, koga je on podigao iz mrtvih – Isusa koji nas izbavlja od dolazećeg gneva.“ (1. Solunjanima 1:10; Rimljanima 5:9).

10) Naše sopstveno vaskrsenje iz mrtvih. „Znamo da će onaj koji je uskrsnuo Gospoda Isusa, uskrsnuti sa njim i nas, te nas zajedno sa vama postaviti uz sebe.“ (2. Korinćanima 4:14; Rimljanima 6:4; 8:11; 1. Korinćanima 6:14; 15 :20).

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Šta sve dugujemo Hristovom vaskrsenju.“