Dnevno čitanje

Bog otvara srce

To je slušala i neka pobožna žena koja se zvala Lidija, prodavačica purpurne tkanine iz grada Tijatire. Njoj je Gospod otvorio srce da pomno sluša ono što je Pavle govorio. (Dela 16:14)

Gde god da je Pavle propovedao neki ljudi bi poverovali, a neki ne. Kako da razumemo zašto su neki od onih koji su mrtvi zbog svojih prestupa i greha (Efescima 2:1, 5) poverovali, a neki nisu?

Odgovor na to zašto neki nisu poverovali je da su to „odbili“ (Dela apostolska 13:46) jer je poruka evanđelja bila „ludost za [njih], te ih [oni] ne mogu razumeti“ (1. Korinćanima 2:14). Telesni um „se suprotstavlja Bogu, zato što se ne pokorava Božjem zakonu, niti je u stanju da to čini“ (Rimljanima 8:7).

Svako ko čuje i odbaci evanđelje „mrzi svetlost i ne izlazi na svetlost, da se ne otkriju njegova dela. “ (Jovan 3:20). „Njihova misao je pomračena, daleko su od života sa Bogom zbog svoga neznanja i tvrdoglavosti.“ (Efescima 4:18). Radi se o neznanju koje karakteriše krivica. Istina je dostupna. Ali „svojom nepravednošću [oni] potiskuju istinu“ (Rimljanima 1:18).

Ali zašto onda neki ljudi poveruju, ako su svi u ovom stanju nepokorne tvrdoće srca, mrtvi u svojim prestupima? Knjiga Dela apostolska daje odgovor na to na bar tri različita načina. Jedan odgovor je da su određeni da veruju. Kada je Pavle propovedao u Antiohiji Pisidijskoj, neznabošci su se radovali „pa su uzverovali svi koji su bili određeni za večni život.“ (Dela 13:48).

Drugi način da se odgovori na pitanje zašto neki veruju jeste da im je Bog omogućio pokajanje. Kada su sveci u Jerusalimu čuli da se neznabošci, a ne samo Jevreji, odazivaju na evanđelje, rekli su: „Bog je, dakle, i neznabošcima omogućio pokajanje koje vodi u život!“ (Dela 11:18).

Ali najjasniji odgovor u Delima apostolskim na pitanje zašto neko poveruje u evanđelje jeste da Bog otvori njegovo srce. Lidija je najbolji primer. Zašto je poverovala? U Delima 16:14 piše: „Njoj je Gospod otvorio srce da pomno sluša ono što je Pavle govorio.“

Ako si vernik u Isusa, sve ovo ti se dogodilo: ti si određen da veruješ; omogućeno ti je pokajanje; i Gospod je otvorio tvoje srce. Ostatak svog života trebalo bi da budeš preplavljen zapanjenom zahvalnošću za čudo što si vernik.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Kako Gospod života daje život.“