Dnevno čitanje

Kada je grnčar za nas

Teško onom ko raspravlja sa Sazdateljem svojim, a grne je među grnčarijom! Kaže li glina grnčaru: ’Šta radiš?’ili delo njegovo: ’On nema obe ruke’? (Isaija 45:9)

Veličanstvo Boga se uveličava kada ga posmatramo iz perspektive stvaranja ex nihilo (ni iz čega). On zapoveda ništavilu, a ono se pokorava i postaje nešto.

Ni iz čega pravi glinu, a od gline pravi nas – grnčariju Gospodnju (Isaija 45:9) – svoj posed, predodređen za njegovu slavu, u potpunoj zavisnosti od njega.

„Znajte: Gospod Bog, on nas je sazdao i njemu pripadamo; mi smo njegov narod i stado njegove ispaše“ (Psalam 100:3). Ponizna je pozicija biti ovca i lonac koji pripadaju nekom drugom.

Jutros sam čitao Knjigu proroka Isaije i pronašao sam još jedan iskaz o Božijem veličanstvu. Kada sam to povezao sa Božijom apsolutnom moći i pravima koje ima kao Stvoritelj, planuo je plamen u mom srcu. Bum!

Isaija 33:21 kaže: „Ta onda ćemo imati dostojanstvenog Gospoda.”

Mi ćemo ga imati! Imaćemo ga na našoj strani. Tvorac je za nas, a ne protiv nas. Sa celom njegovom moći u vasioni i sa apsolutnim pravom da radi šta god želi sa onim što je stvorio — on je na našoj strani!

„Od kako je veka nisu čuli, nisu slušali, oko nije videlo, da bog neki osim tebe učini onima koji od njega očekuju.” (Isaija 64:4). „Ako je Bog za nas, ko može protiv nas??“ (Rimljanima 8:31).

Možete li se setiti bilo čega (mislim bukvalno bilo čega) što bi vam pružilo više utehe, sigurnosti i oduševljenja od toga da je Gospod u njegovom veličanstvu za vas?

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Kada je grnčar za nas: bum!“