Dnevno čitanje

Kako će se suditi vernicima

Onda sam video mrtve, velike i male, kako stoje pred prestolom. Otvoriše se knjige. Onda je jedna druga knjiga bila otvorena, Knjiga života, te su mrtvi bili suđeni po svojim delima, prema onome što je zapisano u knjigama. (Otkrivenje 20:12)

Šta je sa Konačnim sudom? Da li će se naši gresi pamtiti? Da li će biti otkriveni? Antoni Hoekema o tome mudro piše na sledeći način:“Neuspesi i nedostaci… vernika… uzeće se u obzir tokom Sudnjeg dana. Ali – i ovo je važna stvar – gresi i nedostaci vernika biće otkriveni na Sudu kao oprošteni gresi, čija je krivica u potpunosti pokrivena krvlju Isusa Hrista.“

Zamislite to ovako. Bog ima dosije o svakoj osobi („knjige“ iz Otkrivenja 20:12). Sve što ste ikada uradili ili rekli (Matej 12:36) u dosijeu je zabeleženo ocenom od 1 do 5. Kada budete stajali pred Hristovim sudom (2. Korinćanima 5:10) da bi vam se sudilo „za ono što ste za života činili u telu, bilo dobro ili zlo,“ Bog će otvoriti vaš dosije i izložiti testove sa ocenama. Izvući će sve testove sa jedinicama i staviti ih na gomilu. Zatim će uzeti sve dvojke i trojke i izdvojiti sve dobre delove tih testova i staviti ih sa peticima, i sve loše delove, i staviti ih sa jedinicima. Potom će uzeti sve četvorke i petice i izvući loše delove iz njih koje će staviti na gomilu sa jedinicima, dok će sve dobre delove staviti na gomilu petica.

Zatim će otvoriti novi dosije („Knjigu života“) i pronaći vaše ime jer ste u Hristu po veri. Iza vašeg imena će se nalaziti drvena šibica napravljena od Isusovog krsta. On će uzeti šibicu, kresnuti je i zapaliti gomilu sa jedinicama, sa svim vašim neuspesima i nedostacima, i spaliti je. Neće vas ni osuditi, ni nagraditi.

Onda će uzeti iz vašeg dosijea „knjige života“ zapečaćenu kovertu sa oznakom „besplatan i milostiv bonus: život!“ i staviti je na gomilu sa peticama (pogledajte Marka 4:24 i Luku 6:38). Potom će podići celu gomilu i izjaviti: „Ovim vaš život svedoči o milosti mog Oca, vrednosti moje krvi i plodu moga Duha. Oni svedoče da je vaš život večan. I na osnovu njih ćete dobiti vaše nagrade. Uđite u večnu radost vašeg Gospodara.“

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Kako će biti na Sudu?“