Dnevno čitanje

Obožavajmo jagnje

Gorko zaplakah što se niko nije našao dostojnim da otvori svitak i pogleda u njega. (Otkrivenje 5:4)

Da li ste ikad razmišljali o svojim molitvama kao o miomirisu neba? Evo slike koju vidimo dok čitamo petu glavu Otkrivenja. Evo obrisa života na nebu.

U petoj glavi Otkrivenja vidimo svemogućeg Boga na prestolu sa svitkom u ruci. Svitak ima sedam pečata. Sve ih treba otpečatiti pre nego što se svitak otvori.

Mislim da otvaranje svitka predstavlja poslednje dane istorije, a skidanje sedam pečata predstavlja vrstu događaja kroz koje ćemo proći dok se budemo približavali tim danima.

Na početku je Jovan plakao što se nije našao niko ko je dostojan da otvori svitak i pogleda u njega (Otkrivenje 5:4). Ali tada jedan od starešina na nebu progovara: „Ne plači! Evo, pobedio je Lav iz Judina plemena, Koren Davidov; on je u stanju da otvori svitak i njegovih sedam pečata.“ (Otkrivenje 5:5).

Isus je smrću na krstu stekao pravo da otvori ostatak istorije otkupljenja i da kroz nju pobedonosno povede svoj narod.

U sledećem stihu je Lav prikazan kao Jagnje. “Izgledalo je kao zaklano.” (Otkrivenje 5:6). Zar to nije divna slika Isusove pobede na krstu? Stoji, a ne leži, iako je ubijen!

Sigurno je da je Lav proždrao svog neprijatelja – ali način na koji je izvojevao pobedu bio je tako što je dozvolio neprijatelju da ga zakolje kao jagnje!

Dakle, sada je Jagnje dostojno da uzme svitak istorije otkupljenja iz Božije ruke i da ga otvori. Ovo je u toj meri kraljevski čin da dvadeset i četiri nebeske starešine (takoreći Božije veće za slavljenje) ničice padaju pred Jagnjetom obožavajući ga.

A da li znate šta su zlatne zdele pune tamjana? Otkrivenje 5:8 kaže da su to „molitve svetih“. Zar to ne znači da su naše molitve miomiris neba, čiji se ugodan miris širi pred prestolom Božijim i pred Jagnjetom?

Kada pomislim na to da se moje molitve prikuplju i čuvaju na nebu i stalno prinose Hristu u nebeskom činu slavljenja, to me osnažuje i hrabri da se molim češće i energičnije.

Blagosiljajmo Hrista, odajmo mu čast i obožavajmo ga ovde dole svojim molitvama, a zatim se dvostruko radujmo što naše molitve nebesko veće za slavljenje prinosi Hristu kao miomirisni tamjan pred zaklanim Jagnjetom.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Naš miomiris pred Jagnjetom.“