Dnevno čitanje

Odakle potiče naša uteha?

Ušao je [Pilat] u pretorijum i ponovo upitao Isusa: „Odakle si ti?“ Isus mu nije ništa odgovorio. Pilat mu onda reče: „Zar sa mnom nećeš da govoriš? Zar ne znaš da imam vlast da te oslobodim, kao i vlast da te razapnem?“ Isus mu odgovori: „Ne bi ti imao nikakvu vlast nada mnom, da ti nije dana od gore. (Jovan 19:9-11)

Pilatova vlast da razapne Isusa nije zastrašila Isusa. A zašto?

Ne zbog toga što je Pilat lagao, niti što nije imao vlast da razapne Isusa. Imao ju je.

Umesto toga, razlog zbog kojeg ova vlast nije uplašila Isusa jeste to što je bila izvedena. Isus je rekao: „da ti nije dana odgore.“ Što znači da je njegova vlast zaista bila merodavna, i to ne u nekoj maloj meri, nego i više nego što bi se očekivalo.

Pa, kako to onda nije zastrašujuće? Pilat ne samo da ima vlast da ubije Isusa, nego ima bogomdanu vlast da ga ubije.

Ovo ne plaši Isusa jer je Pilatova vlast nad Isusom podređena Božjoj vlasti nad Pilatom. Isusova uteha u tom trenutku nije u tome što Pilat nema moć nad njim, nego u tome što je Pilatova volja pod vođstvom Boga. Nije stvar u tome da Isus nije u rukama Pilatovog straha, već da je Pilat u rukama Isusovog Oca, što znači da naša uteha ne potiče od nemoći naših neprijatelja, već od suverene vladavine našeg Oca nad njihovom moći.

To je suština odlomka iz Rimljanima 8:35–37. Nevolja ni pritešnjenost, ni progon, ni glad, ni golotinja, ni opasnost ni mač ne mogu nas rastaviti od Hrista, jer „mi nadmoćno pobeđujemo posredstvom onog koji nas je zavoleo“.

Pilat (i svi Isusovi protivnici – i naši) su smišljali da nam naude, ali Bog je to okrenuo na dobro (1. Mojsijeva 50:20). Svi Isusovi neprijatelji okupili su se sa svojom bogomdanom vlašću da učine  „ono što si ti po svojoj [Božijoj] volji i [Božijoj] sili unapred odredio“ (Dela 4:28). Oni su sagrešili. Ali je Bog kroz njihovo grešenje spasao.

Zato se ne bojte svojih protivnika koji samo mogu da ubiju telo (Matej 10:28). Ne jer posle toga ne mogu više ništa da učine (Luka 12:4), već zato što i to čine pod budnom rukom vašeg Oca.

„Zar se ne prodaju pet vrabaca za dva novčića? Ipak, ni jedan od njih nije zaboravljen od Boga. A vama su i sve vlasi na glavi prebrojane. Zato se ne bojte: vi vredite mnogo više od jata vrabaca.“ (Luka 12:6–7)

Pilat ima vlast. Irod ima vlast. Vojnici imaju vlast. Satana ima vlast. Ali niko od njih ne deluje nezavisno. Cela njihova vlast je izvedena. U potpunosti je podređena Božjoj volji. Ne bojte se. Dragoceni ste svom suverenom Ocu. Daleko dragoceniji od nezaboravljenih ptica.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Zašto Isusa nije uplašio Pilat.“