Dnevno čitanje

Trijumf je siguran

Tebe zato narod snažni slavi, od tebe se boji grad svirepih plemena. (Isaija 25:3)

Isaija vidi da dolazi dan kada svi narodi, odnosno predstavnici svih plemena, više neće biti u sukobu sa Jahveom, Bogom Izraela i njegovim Mesijom, za koga znamo da je Isus.

Oni više neće obožavati Vila, Navava, Moloha, Alaha, Budu, niti utopijske društvene programe, ni mogućnosti za kapitalistički rast, ni pretke, ni animističke duhove. Umesto toga, oni će u veri doći na gozbu na goru Božiju.

I biće im skinut veo tuge, i smrt će biti progutana, i sramota Božijeg naroda biće uklonjena i suze će zauvek nestati.

To je okvir za razumevanje vizije iz Isaije 25:3: „Tebe zato narod snažni slavi, od tebe se boji grad svirepih plemena.” Drugim rečima, Bog je jači od „snažnih naroda“ i toliko je moćan i tako milostiv da će na kraju nagnati svirepa plemena da ga poštuju.

Dakle, slika koju nam Isaija daje prikazuje sve narode okrenute Bogu u slavljenju, veliku gozbu za sve narode, uklanjanje svih patnji, tuge i sramote od naroda koji su postali njegov narod, i konačno proždiranje smrt zauvek.

Taj trijumf je izvestan jer je Bog onaj koji ga donosi. Stoga možemo biti sigurni u to.

Nijedan život utrošen radi evangelizacije sveta nije uzaludno potrošen. Nijedna molitva, nijedan dolar, nijedna propoved, nijedno pismo ohrabrenja, nijedno malo svetlo koje sija na nekom mračnom mestu – ništa urađeno zarad ovog kraljevstva koje napreduje nije uzaludno.

Trijumf je siguran.

Ova dnevna pobožnost je odlomak  iz „Gradovi svirepih plemena će te poštovati.“