Dnevno čitanje

Jedini čistač savesti

„Koliko će više krv Hrista, koji je kroz večnoga Duha samoga sebe bez mane prineo Bogu, čistiti našu savest od dela koja vode u smrt, da možemo da služimo Bogu živome.“ (Jevrejima 9:14)

Evo nas u modernom dobu – dobu interneta, pametnih telefona, putovanja u svemir i transplatacije srca – i naš problem je u osnovi isti kao i uvek: naša savest nas osuđuje i čini da se osećamo neprihvatljivim za Boga. Otuđeni smo od Boga. A naša savest svedoči.

Možemo da se posečemo, ili da svoju decu bacimo u svetu reku, ili da damo milion dolara u dobrotvorne svrhe, ili da služimo u narodnoj kuhinji, ili da praktikujemo stotinu vrsta pokajanja ili samopovređivanja, a ishod će biti isti: mrlja ostaje i smrt zastrašuje.  

Znamo da je naša savest opoganjena – ne spoljnim stvarima kao što je dodirivanje leša, prljave pelene ili parčeta svinjetine. Isus je rekao da ono što izlazi iz čoveka jeste ono što ga pogani, a ne ono što spolja ulazi u čoveka (Matej 7:15-23). Opoganjeni smo stavovima kao što su ponos i samosažaljenje, gorčina, požuda, zavist, ljubomora i pohlepa, kao i malodušnost i strah.  

Jedino rešenje u ovom modernom dobu, kao i u svakom drugom, jeste Hristova krv. Kada vaša savest ustane i osuđuje vas, kome ćete se obratiti? Jevrejima 9:14 vam daje odgovor: „Koliko će više krv Hrista, koji je kroz večnoga Duha samoga sebe bez mane prineo Bogu, čistiti našu savest od dela koja vode u smrt, da možemo da služimo Bogu živome.“

Rešenje za to je sledeće: Okrenite se Hristovoj krvi. Okrenite se jedinom sredstvu za čišćenje u svemiru koje vam može dati oslobođenje u životu, i mir u smrti.

Ako ste propustili: