Dnevno čitanje

Duša mi je žedna  Boga

Ovaj paslam nam je toliko lepi veoma važan! Zato što David ne žudi prvenstveno za olakšanjem u pretećim okolnostima, ne žudi za tim da pobegne od neprijatelja, ili da ga uništi.

   Nije greh kad želiš da nevolja prođe i moliš se za to. I ponekad je ispravno da se moliš za poraz svojih neprijatelja. Ali, Bog je važniji od svega toga. Kada kroz Psalme razmišljamo o Bogu i upoznajemo ga, desiće se ono najvažnije: zavolećemo Boga i želećemo da  ga jošviše upoznamo, da budemo sa njim i da uživamo u tome što mu se divimo i što ga uzvisujemo.

Kraj drugog stiha ovog psalma bismo mogli i ovako da prevedemo: „Kada ću opet ići da vidim Božije lice?” Konačni odgovor na to pitanje dat je u Jovanu 14:9. Isus kaže: „Ko je video mene, video je Oca.” A u 2. Korinćanima 4:4  Pavle kaže da kad se obratimo i poverujemo u Hrista‘vidimo svetlost evanđelja o slavi Hrista, koji je Božija slika.’ 

Kada, dakle, vidimo Hristovo lice, vidimo Božije lice. Pavle kaže u 2. Korinćanima 4:4 i 6 da mi vidimo slavu Hristovog lica kad čujemo evanđelje o njegovoj smrti i vaskrsenju. „Evanđelje o slavi Hrista, koji je Božija slika” (stih 4) i „spoznanje Božije slave na Hristovom licu” (stih 6).

Neka Gospod uveća vašu glad i žeđ za Božijim licem. I neka vam već danas ispuni tu želju da ga vidite, kroz evanđelje o slavi Hrista, koji je slika Božija.