Dnevno čitanje

Duša mi je žedna  Boga

Kao što jelen žudi za vodama potoka, tako duša moja žudi za tobom, Bože. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. Kada ću opet ići da se pred njim pokažem? (Psalam 42:1-2)

Ovaj paslam nam je toliko lepi veoma važan! Zato što David ne žudi prvenstveno za olakšanjem u pretećim okolnostima, ne žudi za tim da pobegne od neprijatelja, ili da ga uništi.

   Nije greh kad želiš da nevolja prođe i moliš se za to. I ponekad je ispravno da se moliš za poraz svojih neprijatelja. Ali, Bog je važniji od svega toga. Kada kroz Psalme razmišljamo o Bogu i upoznajemo ga, desiće se ono najvažnije: zavolećemo Boga i želećemo da  ga jošviše upoznamo, da budemo sa njim i da uživamo u tome što mu se divimo i što ga uzvisujemo.

Kraj drugog stiha ovog psalma bismo mogli i ovako da prevedemo: „Kada ću opet ići da vidim Božije lice?” Konačni odgovor na to pitanje dat je u Jovanu 14:9. Isus kaže: „Ko je video mene, video je Oca.” A u 2. Korinćanima 4:4  Pavle kaže da kad se obratimo i poverujemo u Hrista‘vidimo svetlost evanđelja o slavi Hrista, koji je Božija slika.’ 

Kada, dakle, vidimo Hristovo lice, vidimo Božije lice. Pavle kaže u 2. Korinćanima 4:4 i 6 da mi vidimo slavu Hristovog lica kad čujemo evanđelje o njegovoj smrti i vaskrsenju. „Evanđelje o slavi Hrista, koji je Božija slika” (stih 4) i „spoznanje Božije slave na Hristovom licu” (stih 6).

Neka Gospod uveća vašu glad i žeđ za Božijim licem. I neka vam već danas ispuni tu želju da ga vidite, kroz evanđelje o slavi Hrista, koji je slika Božija.

Ako ste propustili: