Dnevno čitanje

Dve beskrajno snažne i dirljive istine

Reč „suverenost“ (kao ni reč „trojstvo“) ne pojavljuje se u Bibliji. Koristimo je kako bismo ukazali na ovu istinu: Bog ima potpunu kontrolu nad svetom, od najveće međunarodne intrige do najmanjeg pada ptice u šumi.

Evo kako to Biblija izražava: „Ta, ja sam Bog, i nema drugoga. . . . ’Odluka će se moja izvršiti, i učiniću sve što hoću‘“ (Isaija 46:9–10). I: „On [Bog] čini šta hoće s nebeskom vojskom i sa stanovnicima zemlje. Ništa ne može da zaustavi njegovu ruku, ili da mu kaže: „Šta to radiš?“ (Danilo 4:35). I: „Ali on je jedini i ko će da ga menja! Šta god da poželi, on tako i čini. Naume će svoje, meni namenjene, izvršiti.“ (Jov 23:13–14). I: „A Bog naš je na nebesima i on čini sve što mu se prohte!“ (Psalam 115:3).

Jedan razlog zbog kojeg je ova doktrina toliko dragocena za vernike je taj što znamo da je Božija velika želja da pokaže milost i dobrotu prema onima koji mu veruju (Efescima 2:7; Psalam 37:3–7; Priče Solomonove 29:25). Božija suverenost znači da ovaj plan za nas ne može biti osujećen. Ne može propasti. Ništa, apsolutno ništa, ne može da zadesi one „koji vole Boga“ i „koje je on pozvao po svojoj volji“, osim onoga što je za naše najveće, najviše i najdugoročnije dobro (Rimljanima 8:28; Psalam 84:11).

Zato volim da kažem da su Božija milost i suverenost dvostruki stubovi mog života. Oni su nada moje budućnosti, pokretačka energija mog služenja, centar moje teologije, spona mog braka, najbolji lek za sve moje bolesti i melem za sva moja obeshrabrenja.

I kada dođe moj trenutak smrti (bilo to pre ili kasnije), ove dve istine će stajati pored moje postelje, i beskrajno jakim i beskrajno nežnim rukama uzdići će me ka Bogu.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Veoma dragocene i praktične doktrine.“