Dnevno čitanje

Energija za današnje obaveze

Bog je ovde ključni radnik. Gradite svoje spasenje… jer Bog je taj što čini u vama da želite i da delate. Bog želi i radi jer mu je to po volji. Međutim, to ne znači da hrišćani, kad u ovo uzveruju, postaju pasivni. To im daje nadu, energiju i hrabrost.

Svakog dana treba da obavimo nešto u našoj posebnoj službi. Pavle nam zapoveda da radimo na tome, ali nam i kaže kako to da radimo u snazi koju nam Bog daje: tako što ćemo mu verovati! Verujmo u obećanje da će Bog danas činiti u nama da želimo i da delamo da mu budemo po volji.

Sam Bog je taj koji nam, milostivo delujući u svakom trenutku, u sadašnje iskustvo donosi obećanje buduće blagodati. Kad objašnjava kako dolazimo do spasenja, Pavle se ne fokusira na zahvalnost za neku raniju blagodat. Ovo spominjem jednostavno zato što mnogi hrišćani, kad ih pitaju koji je motiv njihove poslušnosti, kažu da je to zahvalnost. Ali Pavle nije to naglasio kad je govorio o motivima i snazi za rad koji obavljamo. On je usredsređen na veru u ono što će Bog tek da uradi, ne na ono što je već urađeno. Gradimo svoje spasenje! Zašto? Kako? Zato što od Boga svakog trenutka dobijamo novu blagodat. On čini da želimo i delamo svaki put kad želimo i delamo. Verujmo u to, bilo da je reč o izazovima u narednom satu ili u narednih hiljadu godina.

Snaga buduće blagodati je snaga živoga Hrista − uvek je tu da radi za nas, u svakom budućem trenutku. Dakle, kad opisuje dejstvo Božje blagodati koja je bila s njim, Pavle kaže: „Jer se neću usuditi da kažem nešto što Hristos nije učinio preko mene, da bi mnogobošce doveo do poslušnosti, rečju ili delom“ (Rimljanima 15:18).

Stoga, pošto se nije usuđivao da priča o bilo čemu osim o onome što je Hristos učinio preko njegove službe, a zapravo jeste govorio o onome što je preko nje blagodat postigla (1. Korinćanima 15:10), onda to znači da je snaga blagodati u stvari Hristova snaga.

To znači da je snaga koja nam je potrebna u narednih pet minuta i narednih pet decenija službe buduća blagodat svemoćnog Hrista, koji će uvek biti tu za nas − spreman da želi i dela da mu budemo po volji.