Dnevno čitanje

Hristos je kao sunčeva svetlost

„On je odsjaj Božije slave i pravi odraz njegovog bića.“ (Jevrejima 1:3)

Isus je povezan sa Bogom onako kako je odsjaj povezan sa slavom, ili onako kako su zraci sunčeve svetlosti povezani sa suncem.

Imajte na umu da je svaka analogija između Boga i prirodnih stvari nesavršena i da će biti pogrešno predstavljena ako joj nametnete neko značenje. Ipak, uzmite u obzir, na primer, da

1. Ne postoji trenutak da sunce postoji bez svetlosnih zrakova. Oni ne mogu da se razdvoje. Odsjaj je savečan sa slavom. Hristos je savečan sa Bogom Ocem.

2. Odsjaj je slava koja zrači. Suštinski se ne razlikuje od slave. Hristos je Bog koji stoji kao poseban, ali se ne razlikuje u suštini od Oca.

3. Tako se odsjaj večno rađa, takoreći, od slave – nije stvoren, niti načinjen. Ako stavite solarni kalkulator na sunčevu svetlost, brojevi se pojavljuju na prednjoj strani kalkulatora. Ove zrake, moglo bi se reći, stvara ili pravi sunce, ali oni nisu ono što sunce jeste. Ali sunčevi zraci su produžetak sunca. Dakle, Hristos je večno rođen od Oca, ali nije načinjen ili stvoren.

4. Sunce vidimo gledajući sunčeve zrake. Dakle, mi vidimo Boga Oca gledajući Isusa. Sunčevi zraci stižu ovde oko osam minuta nakon što napuste sunce, a okrugla užarena lopta koju vidimo na nebu je slika – tačan prikaz – sunca; ne zato što to predstavlja opis sunca, već zato što je to sunce koje se preliva u svom odsjaju.

Zato vam preporučujem ovu veličanstvenu Osobu da biste mogli da verujete u njega i da ga volite i slavite ga. On je živ i sedi s desne strane Boga Oca sa svom silom i vlašću i jednoga dana će doći u veličanstvenoj slavi. On ima to uzvišeno mesto jer je sam Bog Sin: „odsjaj Božije slave i pravi odraz njegovog bića“.

Ako ste propustili: