Dnevno čitanje

Hristova stradanja u nama

Hristos je pripremio žrtvu ljubavi za svet tako što je postradao i umro za grešnike. Ona je potpuna i ništa joj ne nedostaje – osim jedne stvari, ličnog predstavljanja od strane samog Hrista narodima sveta.

Božiji odgovor na ovaj nedostatak jeste da pozove Hristove ljude (ljude kao što je Pavle) da lično predstave svetu Hristove nevolje. Čineći to, mi „nadopunjavamo ono što nedostaje Hristovim nevoljama“. Završavamo ono za šta su one zamišljene, naime, da se lično predstave ljudima koji ne znaju ništa o njihovoj bezgraničnoj vrednosti.

Najdivnija stvar u vezi sa Kološanima 1:24 jeste kako Pavle nadopunjava ono što nedostaje Hristovim nevoljama.

On kaže da su upravo njegova stradanja ta koja nadopunjuju Hristove nevolje. To onda znači da Pavle pokazuje Hristova stradanja tako što sâm strada za one koje pokušava da pridobije. U njegovim stradanjima oni vide Hristova stradanja.

Evo kakav je zadivljujući ishod: Bog namerava da Hristove nevolje budu prikazane svetu kroz nevolje njegovog naroda. Bog zapravo želi da telo Hristovo, crkva, doživi jedan deo stradanja koje je on doživeo tako da, kada objavljujemo krst kao način života, ljudi vide obeležja krsta i osete ljubav krsta u nama.