Dnevno čitanje

Iskustveni ključ

A Bog je u stanju da vas obdari izobilnim blagoslovom svake vrste, te da uvek imate svega dovoljno, i još da pretekne za svako dobro delo. (2. Korinćanima 9:8)

Znamo da je vera u Božiju buduću milost iskustveni ključ za velikodušnost jer u 2. Korinćanima Pavle iznosi ovo predivno obećanje: „A Bog je u stanju da vas obdari izobilnim blagoslovom svake vrste, te da uvek imate svega dovoljno, i još da pretekne za svako dobro delo“ (2. Korinćanima 9:8).

Drugim rečima, ako želite da se oslobodite potrebe da sakrivate svoj novac, ako želite da se ispunite izobiljem (milosti!) za svako dobro delo, onda se pouzdajte u buduću milost. Pouzdajte se u obećanje da je „Bog u stanju da vas obdari izobilnim blagoslovom svake vrste“ u svakom trenutku u budućnosti, upravo radi ove svrhe.

Nazvao sam veru u buduću milost „iskustvenim ključem“ za velikodušnost, da ne bih porekao da postoji i istorijski ključ za nju. Postoje iskustveni ključ i istorijski ključ. Kada govori o milosti koju su primili, Pavle podseća Korinćane na istorijski ključ milosti: „Vi, naime, znate za milost Gospoda našega Isusa Hrista, da je on, iako bogat, postao siromah radi vas, da bi vi njegovim siromaštvom postali bogati“ (2. Korinćanima 8:9).

Bez ovog istorijskog dela milosti bi vrata velikodušnosti koja udiže Hrista ostala zatvorena. Ta prošla milost je nezamenjiv ključ za ljubav.

Međutim, primetite kako funkcioniše prošla milost u ovom stihu. Ona je postala temelj (Hristos je postao siromah) za buduću milost (da bismo mi postali bogati). Dakle, istorijski ključ za našu velikodušnost funkcioniše tako što postavlja temelj za iskustveni ključ vere u buduću milost.

Stoga, iskustveni ključ za ljubav i velikodušnost je u sledećem: Čvrsto se pouzdajte u buduću milost – naime, u to da je „Bog u stanju (u budućnosti) da vas obdari (budućim) izobilnim blagoslovom svake vrste“ kako bi vaš potrebe bile zadovoljene i kako biste mogli da obilujete ljubavlju prema velikodušnosti.

Sloboda od pohlepe dolazi kroz duboko ispunjavajuću veru u Božiju buduću milost.

Ova dnevna pobožnost je odlomak sa 70. strane „Buduće milosti.“

Ako ste propustili: