Dnevno čitanje

Istinska vera željno iščekuje Hristov dolazak

Isto tako će se i Hristos, pošto je jednom prinet da ponese grehe mnogih, pojaviti po drugi put ali ne zbog greha, nego da donese spasenje onima koji ga željno iščekuju. (Jevrejima 9:28)

Šta morate da uradite da biste znali da je Hristova krv uzela vaše grehe i da će vas on kada dođe zaštiti od gneva Božijeg i uvesti u život večni? Odgovor na to pitanje je sledeći: Pouzdajte se u Hrista na takav način da budete željni da on dođe.

Biblijski tekst kaže da on dolazi da spase one „koji ga željno iščekuju.“ Pa kako se onda pripremiti? Kako iskusiti Božije oproštenje u Hristu i pripremiti se za susret sa njim? Tako što ćete mu verovati na način koji vas čini željnim da on dođe.

Ovo željno iščekivanje Hrista je jednostavno znak da ga volimo i da verujemo u njega – da zaista istinski verujemo u njega.

Postoji i lažna vera koja samo teži da pobegne iz pakla, ali nema želju za Hristom. Takva vera ne spasava. Ona ne dovodi do željnog iščekivanja Hristovog dolaska. U stvari, čak joj je milije da Hristos ne dođe što je duže moguće, da bi mogla da iskusi što je više moguće ovog sveta.

Međutim, vera koja se zaista drži Hrista kao spasitelja i Gospoda i vidi ga kao blago i radost i nadu jeste vera koja nas nagoni da čeznemo da Hristos dođe. A to je vera koja spasava.

Zato vas pozivam da se okrenete od sveta i od greha. Okrenite se Hristu. Primite ga, poželite mu dobrodošlicu i prigrlite ga ne samo kao zaštitu od nepredviđenih događaja, nego i kao svoje željno iščekivano blago, prijatelja i Gospoda.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Šta će Hristos učiniti prilikom Drugog dolaska.“

Ako ste propustili: