Dnevno čitanje

Isus će zgaziti sve naše neprijatelje

Potom dolazi kraj, kada on preda Carstvo Bogu Ocu pošto uništi svako poglavarstvo, svaku vlast i silu. (1. Korinćanima 15:24)

Dokle doseže Isusova vlast? Sledeći stih (1. Korinćanima 15:25) kaže: „On naime treba da vlada sve dok sve neprijatelje ne podloži pod svoje noge.”  Dotle doseže Isusova vlast, dok sve neprijatelje ne podloži sebi pod noge. A onda dolazi kraj, kad on predaje Carstvo Bogu Ocu, pošto je uništio svako poglavarstvo i svaku vlast i silu.

Nema ni bolesti ni zavisnosti, ni demona ni rđave navike, ni krivice ni poroka, ni slabosti ni loše naravi, ni neraspoloženja ni ponosa, ni samosažaljenja ni razdora, ni ljubomore ni izopačenosti, ni pohlepe ni lenjosti koje Hrist nije savladao, jer su to neprijatelji njegove slave.

To obećanje nas ohrabruje, jer kad se upustimo u borbu sa neprijateljima naše vere, nećemo se boriti sami.

Isus Hrist sada, u ovo vreme, polaže neprijatelje sebi pod noge. Biće pobeđeni svaka vlast i svako poglavarstvo i svaka sila.

Zato razmišljajte o tome kako se Isusova vlast prostire sve do najmanjeg i najvećeg neprijatelja njegove slave u vašem životu i u celom svemiru. Svi će oni biti poraženi.

Ako ste propustili: