Dnevno čitanje

Isus čuva svoje ovce

Iako je Petar zapravo strahovito pao odrekavši se Isusa tri puta, Isusova molitva ga je sačuvala od potpune propasti. Doveden je do gorkog plača i vraćen u radost i hrabrost koje su se pokazale u njegovoj poruci na Pedesetnicu. Isus danas na isti način zastupa i za nas, da nam se vera ne bi ugasila. Pavle je to rekao u Rimljanima 8:34.

Isus je obećao da će njegove ovce biti sačuvane i da nikad neće propasti. „Moje ovce slušaju moj glas i ja ih poznajem, i one idu za mnom. Ja im dajem večni život i one neće propasti doveka“ (Jovan 10:27-28).

To je zbog toga što Bog radi na očuvanju vere ovaca. „Onaj koji je u vama započeo dobro delo, dovršiće ga do Dana Hrista Isusa“ (Filipljanima 1:6).

U borbi vere nismo prepušteni sami sebi. „Bog je taj koji u vama deluje i da želite i da činite ono što je po njegovoj volji“ (Filipljanima 2:13).

Božija reč jemči da će vas Bog, ako ste njegovo dete, opremiti „svakim dobrom za izvršavanje njegove volje“ i da će u vama da „čini ono što je njemu milo, kroz Isusa Hrista“ (Jevrejima 13:21).

Naša izdržljivost u veri i radosti je konačno i odlučno u Božijim rukama. Da, moramo da se borimo, ali Bog u nama radi baš putem te borbe. On će to sigurno učiniti, jer u Rimljanima 8:30 piše: „koje je opravdao, te je i proslavio.“ Proslavljenost Božije opravdane dece u suštini je već postignuta.

On neće izgubiti nijednog od onih koje je doveo do vere i opravdao.

Ovaj tekst za ličnu pobožnost preuzet je iz knjige Future Grace (Buduća milost, prim. prev.), str. 317–318