Dnevno čitanje

Jedina prava sloboda

Šta je prava sloboda? Jeste li vi slobodni?

Ako ste stvarno slobodni onda je tačno sledeće:

1. Ako vam se nešto ne radi,  onda niste potpuno slobodni to da radite. Možda ćete smoći volje da ipak uradite to što ne želite da radite, ali to niko ne naziva pravom slobodom. Ne želimo tako da živimo, ne želimo da na nas vrše pritisak i da nas ograničavaju.

2. Ako želite nešto da uradite, a niste u stanju to da uradite, onda vi zapravo i nemate slobodu da to uradite.

3. Ako želite nešto da uradite, i u stanju ste to da uradite, ali vam se ne pruža prilika za to, onda niste slobodni da to uradite.

4. Ako želite nešto da uradite, i u stanju ste to da  uradite, i pruža vam se prilika da to uradite, ali vas to na kraju uništi, onda niste stvarno slobodni kad to i uradite – uistinu niste slobodni.

Da bismo bili stvarno slobodni moramo želeti, biti u stanju i imati priliku da radimo ono što će nam doneti sreću zauvek. Bez kajanja. Samo nam Isus, Božiji Sin, koji je umro i vaskrsao za nas može to dati.

Pa ako vas Sin oslobodi, bićete stvarno slobodni (Jovan 8:36).