Dnevno čitanje

Jedina sreća koja traje

„Niko neće moći da vam oduzme tu radost” zato što ona izvire iz zajedništva sa Isusom, a pošto je Isus vaskrsao, a i vi ćete vaskrsnuti, nikada nećete biti razdvojeni od njega.

Dve su istine razlog što vam ta radost nikada neće biti oduzeta:

(1) izvor vaše radosti uvek će postojati i               

(2) vi ćete uvek postojati.

Da bilo vi, bilo izvor vaše radosti umre večnom smrću, ta radost bi prestala.

Mnogi ljudi se zadovoljavaju samo ovozemaljskim životom! Jedi, pij i veseli se, kažu oni, jer sutra ćemo svi umreti –  i to je to (Luka 12:19). Hrana ne traje večno, ni ja ne živim doveka, pa onda najbolje da iskoristim sve što mogu, dok imam priliku. Kakva tragedija!

 Ako ste u iskušenju da tako živite, najozbiljnije razmislite o ovim rečima: „niko neće moći da vam oduzme tu radost”  ako dolazi od Isusa – ni  u ovom životu, ni u životu koji dolazi.

„Ni smrt ni život, ni anđeli ni poglavarstva, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni visine ni dubine, ni bilo šta drugo što je stvoreno, ne mogu nas rastaviti od Božije ljubavi, koja je u Hristu Isusu, našem Gospodu.”  (Rimljanima 8:38-39)

Radost prebivanja u Isusu je neprekidna linija od sada do večnosti. Neće se prekinuti – jer ni Isus ni mi nećemo umreti večnom smrću.