Dnevno čitanje

Kada se poslušnost čini nemogućom

Na osnovu svoje vere je Avrâm, kada ga je Bog stavio na kušnju, prineo Isaka na žrtvu.  (Jevrejima 11:7)

Poslušnost Bogu mnogima od vas upravo sada deluje kao kraj svega lepog (dok za druge to vreme tek dolazi). Čini vam se da ćete postati nesrećni ako uradite ono na šta vas poziva Božija reč ili Duh Božiji i smatrate da nema šanse da Bog može da sve to preokrene na dobro.

Možda upravo sada čujete Božiju zapovest ili poziv da ostanete u braku ili ostanete samac, da ostanete na tom poslu ili da ga napustite, da se krstite, da progovorite na poslu o Hristu, da odbijete da snizite svoje standarde za poštenje, da suočite osobu sa njenim grehom, da se odvažite se na novi životni poziv, da budete misionar. I s tačke gledišta vašeg ograničenog uma, sama mogućnost da to uradite deluje užasavajuće –  deluje vam kao gubitak Isaka, jedinog sina koji bi mogao biti naslednik.

Uzeli ste u obzir sve ljudske tačke gledišta i nemoguće je da ta situacija može izaći na dobro.

Sada znate kako je bilo Avramu. Ova priča je u Bibliji radi vas.

Da li više od svega čeznete za Bogom i za njegovim putem i za njegovim obećanjima iznad svega? I da li verujete da on može da ispoštuje i da će ispoštovati vašu veru i poslušnost time što se ne stidi da sebe naziva vašim Bogom? I da li verujete da će upotrebiti svu svoju mudrost, moć i ljubav da preokrene put poslušnosti u put života i radosti?

To je kriza sa kojom se sada suočavate: Da li čeznete za Bogom? Hoćete li mu verovati? Reč koju vama Bog upućuje je: Bog je dostojan i Bog to može.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Nade izgnanika na zemlji.“

Ako ste propustili: