Dnevno čitanje

Kada te svi napuste

Prilikom moje prve odbrane, niko se nije našao uz mene, nego su me svi napustili. Neka im se to ne uračuna! Ali Gospod je bio uz mene i osnažio me, da bi se preko mene poruka u celosti objavila i da bi je svi narodi čuli. Tako sam se izbavio iz lavljih čeljusti. Gospod će me izbaviti od svih zlih dela i bezbedno me dovesti u svoje nebesko Carstvo. Njemu neka je slava od sad i doveka, amin. (2. Timoteju 4:16-18)

Jutros sam poduže razmišljao nad ovim veličanstvenim i dirljivim rečima. Pavle je u pritvoru u Rimu. Koliko znamo, nikada nije pušten. Ovako se završava njegovo poslednje pismo.

Razmislite o ovome i budite otvoreni da se zapanjite!

On je napušten: „Niko se nije našao uz mene“. Starac je. Odani je sluga, u stranom gradu, daleko od kuće. Okružen je neprijateljima. U životnoj je opasnosti. Zašto? Da bi mogao da napiše ovu dragocenu rečenicu za naše obeshrabrene, uplašene ili usamljene duše: „Ali Gospod je bio uz mene!“

O, koliko samo volim te reči! Kada te napuste bliski prijatelji, vapiš li protiv Boga? Da li su onda u stvari ljudi u tvom životu tvoj bog? Ili se hrabriš ovom veličanstvenom istinom, bez obzira na to ko te je napustio: „Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta“ (Matej 28:20)? Da li jačaš svoje srce ovom nejenjavajućom zakletvom: „ Nikada neću odstupiti od tebe niti ću te ostaviti “(Jevrejima 13:5)?

Dakle, recimo: „Gospod je bio uz mene!“

Postavlja se pitanje: Kakva se pretnja pojavila u 2. Timoteju 4:18? Odgovor na to je: pretnja da Pavle ne dosegne Gospodnje nebesko carstvo! Ali protiv nje Pavle viče: „Gospod će me… bezbedno dovesti u svoje nebesko Carstvo.“

Postavlja se pitanje: Kako je uopšte bilo ugroženo Pavlovo dostizanje nebeskog kraljevstva? Odgovor na to pitanje je: kroz “zla dela”. „Gospod će me izbaviti od svih zlih dela i bezbedno me dovesti u svoje nebesko Carstvo.“

Postavlja se pitanje: Kako bi zla dela mogla da ugroze Pavlovo dosezanje nebeskog carstva? Odgovor na to je: tako što bi ga iskušavala da prekine svoju vernost Hristu kroz neposlušnost.

Postavlja se pitanje: Da li je ovo iskušenje predstavljalo „lavlju čeljust“ iz koje je spasen? Odgovor je: da. „Vaš neprijatelj, đavo, obilazi kao ričući lav i traži koga da proždere. Budite čvrsti u veri, te mu se oduprite “ (1. Petrova 5:8–9).

Postavlja se pitanje: Dakle, kome pripada slava zbog toga što Pavle nije poklekao pod tim satanskim iskušenjem, nego je izdržao do kraja u veri i poslušnosti? Odgovor: „Njegova [Gospodnja] je sila doveka.  “ (1. Petrova 5:11). „Njemu neka je slava od sad i doveka, amin.“ (2. Timoteju 4:18).

Postavlja se pitanje: A zašto Bogu? Zar nije Pavle taj koji je je stajao čvrsto u veri? Odgovor na to je: „Gospod je bio uz mene i osnažio me!“

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Kada te svi napuste.“

Ako ste propustili: