Dnevno čitanje

Kako da mrziš svoj život

„Ko mrzi svoj život na ovom svetu – sačuvaće ga za večni život.“ Šta to znači?

To u najmanju ruku znači da ne razmišljaš previše o svom životu u ovom svetu. Drugim rečima, ono što ti se dešava u ovom životu nije toliko važno.

Ako drugi pričaju dobro o tebi, to i nije toliko važno.
Ako te mrze, to i nije toliko važno.
Ako poseduješ mnogo toga, to i nije toliko važno.
Ako poseduješ malo, to i nije toliko važno.
Ako te progone ili kleveću, to i nije toliko važno.
Ako si slavan ili potpuno nepoznat, to i nije toliko važno.
Ako si umro sa Hristom, sve navedeno i nije toliko važno.

Ali Isusove reči su još radikalnije. Isus nas poziva ne samo da izdržimo iskustva koja ne biramo sami, već i da donesemo odluku da ga sledimo. „Ako ko meni služi – neka ide za mnom“ (Jovan 12:26). A kuda? On ide u Getsemanski vrt i ka krstu.

Isus ne kaže samo: Ako stvari krenu loše, ne boj se, pošto si ionako umro sa mnom. On kaže: Izaberi da umreš sa mnom. Izaberi da mrziš svoj život u ovom svetu onako kako sam ja izabrao krst.

Na to je Isus mislio kad je rekao: „Ako ko hoće da pođe za mnom, neka se odreče sebe samoga i uzme krst svoj i ide za mnom“ (Matej 16:24). On nas poziva da izaberemo krst. Na krstu su ljudi mogli samo  jedno − da umru. „Uzmi krst svoj“ znači: „Kao pšenično zrno, padni na zemlju i umri“. Izaberi to.

Ali zašto? Radi radikalne posvećenosti službi: „ Ali meni nije nimalo stalo do moga života, samo da svršim svoj put i službu koju sam primio od Gospoda Isusa, – da posvedočim evanđelje o blagodati Božijoj“ (Dela 20:24). Mislim da ovde čujem Petra kako kaže: „Nije važno šta će mi se desiti − samo da mogu da živim za slavu Božje milosti“.