Dnevno čitanje

Kako mogu biti ispunjen Duhom

Kako možemo biti ispunjeni Svetim Duhom? Kako možemo iskusiti izlivanje Svetog Duhga na našu crkvu i nas, koje nas ispunjava nepokolebljivom radošću i oslobađa nas i osnažuje da volimo ljude oko sebe na toliko iskren način da ih pridobijemo za Hrista?

Odgovor je: Razmišljajte dan i noć o neuporedivim obećanjima Božijim koja daju nadu. Kao što nam stihovi iz Rimljanima 15:4 pokazuju, to je način na koji je Pavle držao svoje srce punim nade, radosti i ljubavi. „ A sve što je unapred napisano, napisano je nama za pouku, da bismo putem strpljivosti i putem utehe koje daje Pismo, imali nadu.”

Puna sigurnost nade dolazi od razmišljanja o obećanjima Božje reči. A to nije u suprotnosti sa rečenicom koja je napisana devet stihova nakon ovih i koja kaže da nam Sveti Duh daje nadu (Rimljanima 15:13). To je zato što je Sveti Duh božanski autor Svetog pisma. Njegova reč je sredstvo njegovog delovanja. Nije protivrečno da nas on ispunjava nadom ispunjavajući nas njegovom sopstvenom rečju obećanja.

Nada nije neka apstraktna emocija koja se pojavljuje niotkuda, poput bola u stomaku. Nada je uverenje da će se veličanstvena budućnost koja nam je obećana rečju Duha zaista ostvariti. Dakle, Duhom se možemo ispuniti ako se ispunimo njegovom rečju, a silu Duha možemo imati ako verujemo u obećanja data u njegovoj reči.

Jer je reč obećanja ta koja nas ispunjava nadom, a nada nas ispunjava radošću, a radost se preliva u sili i slobodi da volimo bližnjeg svog. I to je punina Duha Svetoga.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz  „Dragoceno obećanje: izlivanje Božijeg Duha.“