Kako naći sigurnost u nesigurnom svetu?

Drugi članci:

Lajonel Vindzor

07. april 2020.

Pre tačno godinu dana došlo je do brutalnog terorističkog napada na džamiju u mestu Krajstčerč, što je među nama izazvalo šok, strah i duboku nesigurnost. Sada, godinu dana kasnije, kad su sve veći napori da se suzbije pandemija COVID-19, opet se suočavamo sa činjenicom da su naš život i zajednice jako osetljivi i nesigurni. I iznova se suočavamo s pitanjem sigurnosti. Zapisao sam svoja razmišljanja o sigurnosti „Pitanje sigurnosti“ (A Question of Security) nakon pucnjave u Krajstčerču. To pitanje je jednako relevantno i za trenutnu situaciju.
Da li se osećate sigurno? Evo odlomka iz Biblije koji direktno odgovara na ovo pitanje: „S njim nas je vaskrsao i posadio nas na nebesima u Hristu Isusu, da bi u budućim vremenima pokazao preobilno bogatstvo svoje milosti u dobroti prema nama u Hristu Isusu” (Efescima 2:6–7). Apostol Pavle ovde govori o sigurnosti koja pripada svakome ko veruje u Isusa Hrista. Ta sigurnost nije garancija da ćemo biti savršeno sigurni od bolesti, živeti u bezbednoj zemlji, imati siguran posao, sigurne finansije ili sigurne odnose s ljudima. To ipak jeste stvarna sigurnost, čvršća i dublje ukorenjena od bilo koje druge sigurnosti. Pa kakva je ta sigurnost i odakle dolazi?

Sadašnja sigurnost
Da bismo razumeli šta Pavle ovde govori, treba da znamo kontekst. Pre toga Pavle u poslanici Efescima, u 2. glavi, opisuje naše spasenje. Bili smo duhovno mrtvi zbog prestupa protiv Boga i navukli smo na sebe Božiji gnev (stihovi 1-3). Ali Bog nas, uprkos tome, voli i oživeo nas je s Hristom (stihovi 4 i 5). Bog nam je promenio identitet. Učinio nas je novim. Naša nada i naš život su u Hristu i postaćemo nova stvorenja. Sve to je Božiji dar nama: „milošću ste spaseni“(5.stih). To je divno, zar ne? Pavle je mogao da se tu zaustavi jer nam je već dao zapanjujuće informacije da o njima razmišljamo i zbog njih slavimo Boga. Ali, Pavle se tu ne zaustavlja. Nastavlja, jer želi nešto drugo da kaže. A to ima još dublji smisao. Ne samo da nas je Bog izveo iz smrti i uveo u život, već nas je i „vaskrsao i posadio nas na nebesima u Hristu Isusu“. To je opis pobede, sile i sigurnosti. U prethodnoj, prvoj glavi, u stihovima 19-21 Pavle je koristio iste reči kada je govorio o samom Hristu. Bog je podigao Hrista iz mrtvih i uzdigao ga na nebo. Hristos je postavljen da sedi na nebesima, na prestolu zajedno s Ocem. To znači da je Hristos veći od svakoga i svega u univerzumu – veći je od duhovnih sila i veći je od svega što bi ikada moglo da nas povredi. Pavle kaže da oni koji veruju u Hrista dele to mesto s njim. Mi smo vaskrsli s njim i postavljeni smo da sedimo s njim. To znači da imamo sigurnost koju niko ne može da nam oduzme. Ako imamo Hrista, imamo sve. Ako smo predali život Hristu, onda je ono što je Bog uradio za Hrista, urađeno i za nas. To je sve podvučeno činjenicom da je Hristos vaskrsao iz mrtvih.

Buduća sigurnost
Pavle ide još dalje. Ne radi se tu samo o sadašnjoj sigurnosti. Radi se o sigurnosti u budućnosti. Postoji razlog zašto nas je Bog podigao i postavio da sedimo s Hristom: „da bi u budućim vremenima pokazao preobilno bogatstvo svoje milosti u dobroti prema nama u Hristu Isusu“. To je tek nagoveštaj kako će izgledati večni život za sve one koji veruju u Hrista. Govori nam da moramo da gledamo napred u budućnost kada ćemo imati vaskrslo telo i biti novo stvorenje. Pavle ovde ne govori sve o budućnosti, ali nam govori neke vrlo značajne stvari. Naša budućnost nije kao večno igranje golfa. Naša budućnost nije lebdenje na oblacima dok sviramo harfu u sveže opranoj spavaćici. Naš vaskrsli život je uživanje u neverovatnoj Božijoj dobroti u svoj njenoj dubini i punini. To je slavljenje Boga jer nam pokazuje „preobilno bogatstvo svoje milosti u dobroti prema nama u Hristu Isusu“. Naša budućnost su neverovatni, ekstravagantni blagoslovi od Boga koje sipa na nas, njemu na slavu. To je nešto zbog čega šta vredi zaustaviti se i diviti se, zar ne? To je nešto ka čemu vredi usmeriti pogled i zapamtiti tu sliku. To znači da je naša budućnost u Hristu Isusu sigurna.

Pitanje sigurnosti
Oni koji veruju u Isusa Hrista već imaju veliku sigurnost, i sada i zauvek. Već sad smo „vaskrsli s njim“ i delimo s njim pobedu. U budućnosti, kad budemo imali vaskrsla tela, uživaćemo u neverovatnoj dubini i punini Božije dobrote koju ima prema nama. To je naša sigurnost. A šta je sa ostalim pitanjima o sigurnosti? Šta je s pitanjima o zdravlju, bezbednosti, poslu, finansijama i odnosima? Naravno. Bog nam često daje sve te stvari i možemo mu zahvaliti za sve što nam daje. Ali ništa od toga samo po sebi nije sigurno. Zar ne? Sigurnost koju imamo u Hristu Isusu sve te stvari postavlja na svoje mesto. Zapravo, najčešće kad te stvari izgubimo, tek onda vidimo dublju sigurnost koju imamo u Hristu i onda ona još jasnije sija. Ja jesam više puta imao potrebu da se oslonim na sigurnost koju imam u Hristu kad su mi ostale sigurnosti bile oduzete. Stalno viđam da se isto dešava i mojoj braći i sestrama u Hristu kad izgube posao, kuću, decu, supružnika, fizičko ili mentalno zdravlje i ostalo.
Za nas koji verujemo u Hrista, najdublja, temeljna sigurnost nalazi se u njemu. Mi je ne osećamo uvek, naravno. Slabi smo, slomljeni i nestabilni. Zato moramo da se podsećamo gde se nalazi naša prava sigurnost. To pitanje sigurnosti treba da postavljamo sebi, zar ne? I u dobru i u zlu, gde tražimo sigurnost?

Za razmišljanje
Gde obično tražiš sigurnost?
Kako bi razmišljanje o sigurnosti koju imaš u Hristu moglo da ti pomogne da živiš za njega?

Podelite članak: