Dnevno čitanje

Kako naša vera ispunjava dobre namere? – Tri primera

Kada apostol Pavle kaže da Bog svojom silom ispunjava naše dobre namere i ‘dela podstaknuta verom’, on zapravo misli na našu pobedu nad grehom i naša dela pravednosti koja činimo u veri, zadovoljni  onim što nam Bog obećava da će biti za nas, kroz Hrista. U narednih pet minuta, pet meseci, pet decenija, i zauvek.

Evo tri primera kako to može da izgleda u vašem životu:

1. Ako u srcu odlučite da dajete velikodušno i žrtvujući se, Božija sila da se ostvari vaša namera doći će vam u obliku vere  u njegovu buduću milost zbog ovih bećanja: „A moj Bog će, po bogatstvu svoje slave u Hristu Isusu, zadovoljiti svaku vašu potrebu.” (Filipljanima 4:19); „Ko škrto seje, škrto će i žnjeti.” (2. Korinćanima 9:6);  „A Bog može na vas da izlije obilje svake milosti, da u svemu uvek imate svega dovoljno za sebe i još da vam preostane za svako dobro delo.” (2. Korinćanima 9:8).

2. Ako u srcu odlučite da se odreknete pornografije, Božija sila da se ostvari vaša namera doći će u obliku vere  u njegovu buduću milost zbog obećanja: „Blago onima čista srca, jer oni će gledati Boga.” (Matej 5:8) i „..jer je bolje da ti propadne jedan deo tela nego da ti celo telo bude bačeno u pakao.” (Matej 5:29) Da, zadovoljavajuće bolje, mnogo bolje, čudesno bolje.

3. A ako u srcu odlučite da glasno govorite o Hristu kad dođe pravo vreme, Božija sila da se ostvari ova namera doći če u obliku vere  u njegovu buduću milost zbog obećanja: „A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete i šta ćete reći, jer će vam toga časa biti dato šta da govorite.” (Matej 10:19)

Neka Bog uveća našu svakodnevnu veru u dragocena Božija obećanja – obećanja njegove neiscrpne, krvlju kupljene buduće milosti koja uzvisuje Hrista.