Kako pornografija isključuje misionare

Drugi članci:

Greg Hendli

01. novembar 2018.

Jednostavno sam znao. Istog trenutka kada bismo počeli da razgovaramo, bilo telefonom ili lično, mogao bih da osetim šta se desilo prethodne noći, ponovo pornografija. Ton njegovog glasa, potišten duh i stav njegovog srca su govorili istu tužnu priču. Ovaj brat se molio, sakupljao novčanu podršku, i konačno, zajedno sa nama, uspeo da donese evenđelje nedosegnutima. Bio je tu, šest meseci je proveo na prvim linijama, samo da bi ostao po strani zbog pornografije. Bilo mi ga je žao, ali dok sam gledao na ljude na ulicama, bilo mi je žao njih. Požuda je slomila njegov žar za izgubljenima. Pornografija nije samo uvreda za svetog Boga; to je ulje koje curi na motoru misije. Ako se zapostavi, motor koji curi će, kap po kap, prestati da radi. Malo po malo, pornografija čini srce nepodobnim za misiju.

Samo prošle nedelje, dva puta su me upitali zašto mislim da se toliko pobožnih žena uključuje u dosezanje nedosegnutih ljudi, dok se čini da muškarci ostaju po strani. Moj odgovor je: internetska pornografija. Znam da statistike pokazuju da pornografija nije samo problem muškaraca, ali sam takođe radio sa mladim muškarcima dovoljno dugo da znam da je ovaj problem dosegao ogromne razmere. Pre nekoliko godina, u knjizi “Let the Nations Be Glad”, Džon Pajper je napisao rečenicu koja menja poimanje misije: “Misija postoji zato što obožavanja nema.” U slučaju mladih hrišćanskih muškaraca, počeo sam da se pitam da li bi moglo da se kaže da pornografija vreba tamo gde nema misije.

Ovo je moja molba za one koji se bore sa pornografijom: ne samo radi vas samih, već i radi drugih – radi nedosegnutih naroda sveta – potražite pomoć. Zbog pornografije ćete ostati po strani kada vas narodi trebaju. Želim da vam pomognem da uvidite uticaj pornografije na vašu dušu na način na koji možda pre niste videli, posebno deo koji se odnosi na misiju. Kroz ovaj kratki članak nameravam da nanesem ranu koja će da vas isceli i postavi na novi put vaše težnje za čistotom. Pornografija utiče na vašu dušu na tri načina, svaki od njih milost može da nadjača.

1. Umanjuje želje duše
Odlazak na taj vebsajt funkcioniše kao odlazak u teretanu. Pornografija oblikuje vašu dušu kao iskusni trener, pritiska dok ne dobije željeni oblik. Nagon za pornografiju je požuda, ali nagon za misiju je ljubav. Požuda usmerava “potrebu” prema sebi i bira pornografiju kao svoje izopačeno rešenje. Međutim, ljubav usmerava dušu prema spoljašnjosti i daje sebe kako bi ispunila pravu potrebu. Pornografija umanjuje ambiciju duše na lično samozadovoljstvo na račun drugoga. Misija proširuje ambicije duše da prihvati samopožrtvovanje radi dobra drugih. Stoga nas pornografija, na jedinstven način, onesposobljava za misiju.
Nisam video ovo onesposobljavajuće dejstvo pornografije dok nisam čuo priču jednog mladog bračnog para. Oni su bili uzbuđeni jer su konačno dobili iščekivano zeleno svetlo od Boga da se upuste u fizičku intimnost. Međutim, tri meseca u braku, muškarac je postao nezainteresovan. Nije mogao da se prepusti pravoj intimnosti jer je istrenirao svoje telo da uživa u lažnoj zameni. Njegova duša i telo su bili oblikovani da više vole ekran nego pravu stvar.
Međutim, milost je snažnija. Isus oslobađa zarobljenu dušu i proširuje uske granice ljubavi prema sebi. Milost nas uči da “se odreknemo bezbožnosti i ovozemaljskih požuda” i oblikuje nas u ljude “koji revnosno čine dobra dela” (Titu 2:12,14). Ovu ekspanzivnu silu možemo videti u načinu na koji Pavle, u poslanici Rimljanima, koristi reč „dužan.“ Njegova dužnost je bila prema narodima (Rim. 1:14), a ne prema usko usmerenim zahtevima tela (Rim. 8:12).

Hrišćanine, kroz Duha Svetog, ti imaš istu dužnost. Tvoje telo nema pravo da upravlja tobom. Ako se osećaš poraženim zbog ovog greha, seti se vaskrsenja. Taj vaskrsli Hrist ti je dao da Duhom Svetim ubijaš greh. Stoga, pređi u napad. Udari na ovaj greh kada dođe prvo iskušenje, iznova i iznova, obećanjem za obećanjem; ne daj mu ni jednog trenutka da se sabere. Reci „ne“ sledećem iskušenju, i sledećem, dok po Božijoj milosti, više nisi ti taj koji je poražen već pornografija. Jedno večno značajno „da“ za narode može da iznikne kroz jedno „ne“ pornografiji.

2. Ograničava zadovoljstvo duše
Čin upuštanja u pornografiju donosi neposredno zadovoljstvo. Niko se ne uloguje samo kako bi čekao. Ovde leži problem kada su u pitanju narodi. Pornografija može da zadovolji na kratko, ali ona ograničava dušu, umanjuje njenu sposobnost da radi u službi na duge staze. Pavle je neprestano naglašavao potrebu za istrajnošću u službi evanđelja, govoreći Timoteju da je „velika strpljivost“ neophodna (2. Tim. 4:2). Nedosegnuti narodi sveta su nedosegnuti zbog određenog razloga. Tim nepožnjetim poljima su potrebni radnici koji mogu da rade na duge staze i nikada ne vide plodove svog rada.

Dugo se smatralo da udav guši svoj plen, ali su istraživanja pokazala da on zapravo svom plenu prekida dotok krvi. Pornografija deluje na sličan način. Kada pornografija stegne svoj stisak oko duše, dotok sile Duha koja podstiče otpornost je pod pritiskom. Ako olako popuštate pod iskušenjem pornografije, olako ćete popustiti pod pritiskom službe. Pornografija na jedinstven način potkopava strpljivu istrajnost u nastojanjima evanđelja. Međutim, ponovo govorim, milost može proširiti naše ograničene duše. Jedan način kako se suprotstaviti netrpeljivosti koja hrani želju za pornografijom je negovati zahvalnost. Pročitajte Efescima 5:3-4. Pavle vidi zahvalnost kao stav koji zamenjuje seksualni nemoral. Kao što to Gordon Fi primećuje, „nedostatak zahvalnosti je prvi korak ka idolopoklonstvu.“ Zadovoljna duša će duže biti poslušna nego duša koja traga za zadovoljstvom. Naklonite svoja srca ka zahvalnosti, i želja za pornografijom će se kroz Božiju milost umanjiti.

3. Iscrpljuje dušu postiđujući je
Pornografija je natopljena osećanjem sramote. Zbog toga više voli privatnost spavaće sobe nego zajednički prostor dnevnog boravka. Međutim, postiđenost čuva svoje najmračnije napade za vreme posle gledanja pornografije. Kao što grožđe postaje suvo grožđe, tako postiđenost isušuje dušu. Oduzima joj brigu za druge i zamenjuje je samougađanjem. Zbog toga je teško za nekoga ko vam ispoveda greh uživanja u pornografiji da vas pogleda u oči.
Ali brate i sestro koji se boriš, pogledaj gore. Nemoj da gledaš dole u sramoti, žalosti ili samosažaljenju. Pogledaj gore!

Usmeri svoje oči na njega koji je „samoga sebe dao za nas da nas izbavi od svakog bezakonja i da sebi očisti narod koji mu pripada, koji revnosno čini dobra dela“ (Titu 2:14). Božiji Sin je postao čovek kako biste vi našli saosećajnog prvosveštenika koji nikad ne okreće svoje lice svecima koji se bore i koji traže pomoć (Jev. 2:17-18, 4:14-16). Možda je tvoja borba bila duga, ali Hristova strpljivost seže dalje. Isusu je omilelo da upotrebljava grešnike čije priče prikazuju bogatstvo njegovog dalekosežnog milosrđa i „neverovatne strpljivosti“ (1. Tim. 1:16).
Milost kaže da smo bili po strani previše dugo. Narodi u polju nas trebaju. 

Kopirajt © The Gospel Coalition

Podelite članak: