Dnevno čitanje

Kako se moliti za neverne

Pavle se moli da Bog preobrati Izrailj. Moli se za njihovo spasenje! Ne moli se za nedelotvorni uticaj, već za delotvorni. Tako i mi treba da se molimo.

Treba da mislimo na novozavetna Božja obećanja i da mu se molimo da ih ispuni u našoj deci, bližnjima i na svim poljima misije u svetu.

Bože, izvadi iz tela njihovog kameno srce i daj im srce mesno. (Jezekilj 11:19)
Obreži njihovo srce da bi ljubili Gospoda Boga! (5. Mojsijeva 30:6)
Oče, stavi svoj duh u njih da hodaju po tvojim uredbama. (Jezekilj 36:27)
Daj im pokajanje na poznanje istine, da se osveste od zamke đavola. (2. Timoteju 2:25-26)
Otvori im srce da čuju evanđelje! (Dela 16:14)

Kad verujemo u Božju nadmoć − u Božje pravo i moć da odabere i spasi okorele grešnike − onda ćemo moći da se molimo bez ikakvih prekida i s uzdanjem u velika biblijska obećanja o obraćanju izgubljenih.

Stoga Bog uživa u ovakvom moljenju, jer mu ono pripisuje pravo i čast da bude ono što jeste: Bog koji slobodno i bez ikakvih ograničenja sam bira i spasava.