Dnevno čitanje

Kako se odupreti grešnoj želji

Verom je Mojsije, kada je odrastao, odbio da ga zovu sinom faraonove kćeri. Radije je izabrao da zajedno s Božijim narodom bude zlostavljan nego da nakratko uživa u grehu. Nemilost u koju je pao radi Hrista smatrao je većim bogatstvom od egipatskog blaga, jer je svoj pogled upro u nagradu. (Jevrejima 11:24-26)

Ili da sažmemo suštinu: „Verom je Mojsije […] odbio […] da nakratko uživa u grehu […] jer je svoj pogled upro u nagradu“ (Jevrejima 11:24-26).

Vera nije zadovoljna kad u nečemu „nakratko uživa“, nego je izuzetno gladna radosti – radosti koja traje. Zauvek. A Božija reč kaže: „pun radosti pred tobom ću biti. Večne su divote u tvojoj desnici!“ (Psalam 16,11, NSP). Dakle, vera neće skrenuti u varljive užitke greha, neće tako lako odustati od svoje potrage za najvećom mogućom radošću.

Uloga Božije reči je da hrani verin apetit za Boga i da pri tome odbija moje srce od varljivog ukusa požude.

Požuda me isprva prevari, pa pomislim kako ću propustiti sjajno zadovoljstvo ako budem išao putem čistote. Ali onda uzimam mač Duha i počinjem da se borim.

  • Čitam da je bolje da iskopam svoje oko nego da požudno gledam (Matej 5:29).
  • Čitam da će Božiji mir biti sa mnom ako budem mislio na ono što je čisto, i lepo, i na dobrom glasu (Filipljanima 4:8-9).
  • Čitam da razmišljanje o telu donosi smrt, a razmišljanje o Duhu život i mir (Rimljanima 8:6).
  • Čitam da požuda vojuje protiv moje duše (Prva Petrova 2:11) i da uživanja ovog života guše život Duha (Luka 8:14).
  • Ali najbolje od svega je što čitam da Bog ne uskraćuje nijedno dobro onima koji žive čestito (Psalam 84:11) i da će ljudi čistog srca gledati Boga (Matej 5:8).

Dok se molim da moja vera bude zadovoljena Božijim životom i mirom, mač Duha guli šećernu koru s otrova požude, pa ga vidim u pravom svetlu. Božijom milošću, njegova zanosna sila je slomljena.

Ovaj tekst za ličnu pobožnost preuzet je iz knjige Future Grace (Buduća milost, prim. prev.), str. 335–336

Ako ste propustili: