Dnevno čitanje

Kako služiti lošem šefu

Služite predano, kao da služite Gospodu, a ne ljudima, znajući da će Gospod nagraditi svakog ko čini dobro, bio on rob ili slobodnjak. (Efescima 6:7-8)

Razmotrite narednih pet stvari iz Efescima 5 u vezi sa vašim poslom.

1) Poziv na život koji je u potpunosti usredsređen na Gospoda

Ovo je zapanjujuće u poređenju sa načinom na koji obično živimo. Pavle kaže da sav naš rad treba da bude urađen kao da radimo za Hrista, a ne za čoveka koji nas nadgleda. S dobrom voljom služite „kao da služite Gospodu, a ne ljudima.“

To znači da ćemo razmišljati o Gospodu dok budemo radili na poslu. Postavićemo sledeća pitanja: „Zašto bi Gospod voleo da se ovo uradi? Kako bi Gospod voleo da se ovo uradi? Kada bi Gospod voleo da se ovo uradi? Da li će mi Gospod pomoći da ovo uradim? Kako će ovo uticati na čast Gospoda?“ Drugim rečima, biti hrišćanin znači živeti i raditi u potpunosti usredsređeno na Gospoda.

2) Poziv da budete dobra osoba

Život usredsređen na Boga znači biti dobra osoba i činiti dobre stvari. Pavle kaže: „Služite predano…ko čini dobro.“ Isus je rekao da će, kada pustimo da naša svetlost zasvetli, ljudi videti naša „dobra dela“ i proslaviti našeg oca na nebesima (Matej 5:16).

3) Moć da se uradi dobar posao za neuviđavne zemaljske poslodavce

Pavlov cilj je da osnaži hrišćane motivima usmerenim na Gospoda da nastave da rade dobro za nadređene koji nisu uviđavni. Kako da nastavite da radite dobro na poslu kada vas šef ignoriše ili čak i kritikuje? Pavlov odgovor je sledeći: prestanite da razmišljate o svom šefu kao o glavnom nadređenom i počnite da radite za Gospoda. Ovako postupajte za sve dužnosti koje vam da vaš zemaljski nadređeni.

4) Ohrabrenje da se ništa dobro ne čini uzalud

Možda je najverovatnija rečenica od svih ova: „da će Gospod nagraditi svakog ko čini dobro.“ Ovo je neverovatno. Bog će nagraditi sve! „Svakog ko čini dobro.“ Bog vidi, ceni i nagrađuje svaku sitnicu koju uradite, a dobra je.

I on će vam vratiti za to, ali ne u smislu da ste nešto zaradili – kao da bi uopšte i mogli da ga zadužite. On poseduje i vas i sve što postoji u vasioni. Ništa nam ne duguje. Ali on svojom voljom milostivo odlučuje da nas nagradi za sve dobre stvari učinjene u veri.

5) Ohrabrenje da beznačajan status na zemlji nije prepreka za veliku nagradu na nebu

Bog će nagraditi svaku dobru stvar koju učinite, bili vi „rob ili slobodnjak.“ Vaš pretpostavljeni možda smatra da ste niko i ništa, odnosno da ste, takoreći, kao običan rob. To nije bitno. Gospod zna da postojite. A na kraju nijedna verna služba neće biti uzaludna.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Poslovnog života usmerenog na Boga.“

Ako ste propustili: