Dnevno čitanje

Ko su Avramova deca?

Vi koji se uzdate u Hrista i koji ga sledite s poslušnom verom, vi ste Avramovi potomci i naslednici obećanja koja su mu data u zavetu.

Bog je Avramu u 1. Mojsijevoj 17:4 rekao: „Od mene evo zavet moj s tobom da ćeš biti otac mnogim narodima“. Ali 1. Mojsijeva jasno kaže da Avram tim mnogim narodima neće biti otac u fizičkom ili političkom smislu. Zato ovo Božje obećanje verovatno znači da će to mnoštvo naroda nekako uživati u istim blagoslovima usinovljenja, iako fizički nisu u srodstvu s Avramom.

Nema sumnje šta je Gospod u 1. Mojsijevoj 12:3 mislio kad je rekao Avramu: „U tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji“. Od samog početka Bog je znao da će Isus Hristos biti Avramov potomak i da će svako ko se uzda u Hrista postati naslednik Avramovog obećanja. Pavle u Galatima 3:29 kaže: „Ako ste pak vi Hristovi, onda ste Avraamovo potomstvo, naslednici po obećanju“.

Dakle, kad je Bog Avramu pre 4000 godina rekao: „Od mene evo zavet moj s tobom da ćeš biti otac mnogim narodima“, omogućio je svakome od nas, kome god narodu da pripadamo, da postanemo Avramovo dete i naslednik Božjih obećanja. Sve što treba da uradimo je da imamo veru kao Avram, to jest, da svoje nade polažemo u Božja obećanja toliko da, ako poslušnost to zahteva, budemo u stanju da predamo i ono što nam je najdraže − kao što je Avram predao Isaka.

Naslednici Avramu datih obećanja ne postajemo tako što radimo za Boga, već uzdanjem da Bog radi za nas. „[Avram] U Božije obećanje nije posumnjao s neverovanjem, nego bi ojačan u veri, te dade slavu Bogu, potpuno uveren da je Bog kadar i učiniti ono što je obećao“ (Rimljanima 4:20-21). Zato je Avram mogao da posluša Boga čak i onda kad je poslušnost naoko bila ćorsokak. Verovao je da će Bog učiniti nemoguće − da će, na primer, podići njegovog sina iz mrtvih.

Vera u Božja obećanja − ili, kako bismo danas rekli, vera u Hrista, koji je potvrda Božjih obećanja − jeste način da postanemo Avramovo dete; poslušnost je dokaz da je vera istinska (1. Mojsijeva 22:12-19). Zato Isus u Jovanu 8:39 kaže: „Ako ste Avramova deca, činite Avramova dela“.

Avramova deca su ljudi iz svih naroda koji se uzdaju u Hrista i koji, kao Avram na Moriji, ne daju da na put njihovoj poslušnosti stane čak ni ono što im je najdragocenije na ovom svetu.

Vi koji se uzdate u Hrista i koji ga sledite s poslušnom verom, vi ste Avramovi potomci i naslednici obećanja koja su mu data u zavetu.