Dnevno čitanje

Kraj Evanđelja

Od čega treba da budemo spaseni? Stih 9 nam to jasno kaže: od Božijeg gneva. Koliko ćemo se pre, opravdani sada njegovom krvlju, kroz njega spasti od Božijeg gneva.” A da li je to najveća, potpuna nagrada evanđelja, nagrada koja nam donosi najviše radosti?

Ne. Jer 10. stih  kaže: utoliko pre ćemo se, pomireni, spasti njegovim životom!” A onda nas  11. stih vodi još dalje, do samog kraja, do glavne svrhe  evanđelja: I ne samo to nego se i radujemo u Bogu.”

To je krajnje i najveće dobro radosne vesti, evanđelja. Zato posle toga više nema dodatnog : ’i ne samo to’, nego slede Pavlove reči o tome kako smo stigli do radosti u Bogu: kroz našega Gospoda Isusa  Hrista, kroz koga smo sada primili pomirenje” Radujemo se u Bogu je kraj evanđelja! Najveće, najpotpunije, najdublje, najslađe dobro evanđelja jeste lično Bog. Njegovi otkupljeni uživaju u njemu.

Bog je kroz Hrista postao cena našeg otkupljenja (Rimljanima 5:6-8), Bog je kroz Hrista postao i nagrada (Rimljanima  5:11). Evanđelje je radosna vest da nam je Bog kupio večno uživanje u samom Bogu.