Dnevno čitanje

Lav i Jagnje

Evo moga sluge, koga sam izabrao, ljubljenoga moga, miljenika moje duše. Na njega ću staviti svoga Duha i on će narodima objaviti pravdu. Neće se prepirati ni vikati, niti će mu ko glas čuti na ulicama. Trsku zgnječenu neće slomiti, ni ugasiti fitilj koji tinja dok pravdu ne dovede do pobede. U njegovo ime narodi će se uzdati. (Matej 12:18-21, citat iz Isaije 42)

Svom dušom Otac kliče od radosti zbog  krotkosti i samilosti svoga Sina, koji ima srce sluge.

Kad se trska savije i skoro prelomi, Sluga će je nežno ispraviti i držati sve dok ne zaceli. Kad fitilj počne da dimi i skoro da više ne može da gori, Sluga ga neće odseći, nego će ga svojom rukom zakloniti i nežno duvati u njega, sve dok se on opet ne zapali.

Zato Otac kliče,  „Evo miljenika moje duše!” Vrednost i lepota Sina dolaze ne samo od njegove veličanstvenosti, ni samo od njegove krotkosti, nego od  obe ove osobine, koje se prožimaju u savršenom odnosu.

Kada anđeo iz sveg glasa objavljuje: „Ko je dostojan da otvori svitak i polomi njegove pečate?” (Otkrivenje 5:2), dolazi odgovor: „Nemoj da plačeš. Eno, pobedio je Lav iz Judinog plemena, koren Davidov. On može da otvori svitak i njegovih sedam pečata” (Otkrivenje 5:5).

Bog voli snagu Lava iz Judinog plemena. Zato je on  u Božijim očima vredan da otvori svitak istorije. Ali, ta slika nije potpunabez odgovora na pitanje: kako je Lav pobedio? Sledeći stih opisuje njegov izgled: „…između prestola i starešina stoji Jagnje, kao da je zaklano.” (Otkrivenje 5:6)  Isus je dostojan Božije radosti ne samo zato što je Lav iz Judinog plamena, nego i zato što je zaklano Jagnje.

Ovo je slava svojstvena Isusau Hristu, Božijem utelovljenom Sinu – divan spoj veličanstvenosti i krotkosti.

Ako ste propustili: