Dnevno čitanje

Mi čekamo, On radi

Samo nekoliko stvari me je obuzelo većom radošću od istine da Bog voli da pokazuje svoju božansku prirodu radeći za mene, i da je njegov rad za mene uvek ispred, ispod i u svakom poslu koji obavljam za njega.

Isprva može da zvuči arogantno sa naše strane, i omalovažavajuće prema Bogu, reći da on radi za nas. Ali to je samo zbog konotacije da sam ja poslodavac i da je Bogu potreban posao. To nema tu konotaciju kada Biblija govori o tome da Bog radi za nas. Isaija uopšte nema to na umu kada kaže da Bog „radi u korist onih koji ga iščekuju“ (Isaija 64:4).

Ispravno značenje izraza da Bog radi za mene je da sam ja bankrotirao i da mi je potrebna pomoć. Ja sam slab i treba mi neko ko je jak. Ugrožen sam i potreban mi je zaštitnik. Bezuman sam i potreban mi je neko mudar. Izgubljen sam i potreban mi je Izbavitelj.

Bog radi za mene znači da ja ne mogu da radim. U potpunosti mi je potrebna pomoć.

I ovo proslavlja Boga, a ne mene. Darodavac dobija slavu. Silni Bog je proslavljen.

Obratite pažnju na način na koji Biblija govori o tome da Bog radi za vas i oslobodite se bremena nošenja sopstvenog tereta. Neka on obavi taj posao.

 1. „Nijedno oko [nije] videlo drugoga Boga osim tebe, koji radi u korist onih koji ga iščekuju“ (Isaija 64:4).
 2. „Niti ga ljudske ruke poslužuju, kao da mu je nešto potrebno. Jer, on je taj koji svima daje život i dah i sve drugo“ (Dela 17:25).
 3. „Jer, ni Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život kao otkupninu za mnoge“ (Marko 10:45).
 4. „Gospodnje oči gledaju po svoj zemlji da osnaže one koji su mu odani svim srcem“ (Druga Dnevnika 16:9).
 5. „Da ogladnim, ne bih ti rekao . . . pa kad me prizoveš u dan nevolje, izbaviću te, i ti ćeš me slaviti“ (Psalam 50:12, 15).
 6. „I kada ostarite . . . ja ću vas podupirati. Ja sam vas načinio i ja ću vas nositi, ja ću vas podupirati i ja ću vas izbavljati“ (Isaija 46:4).
 7. „Ja sam se trudio više od svih njih – ali ne ja, nego Božija milost sa mnom“ (Prva Korinćanima 15:10).
 8. „Ako Gospod kuću ne gradi, uzalud se trude njeni graditelji“ (Psalam 127:1).
 9. „Ako neko služi, [neka služi] snagom koju daje Bog, da se Bog u svemu proslavi kroz Isusa Hrista“ (Prva Petrova 4:11).
 10. „Radite na svom spasenju . . . jer, Bog je taj koji u vama deluje i da želite i da činite ono što je po njegovoj volji“ (Filipljanima 2:12-13).
 11. „Ja sam posadio, Apolos zalio, ali Bog je dao da izraste“ (Prva Korinćanima 3:6).