Dnevno čitanje

Mnogo ste voljeni

Među ovima [onima koji se ne pokoravaju Bogu] smo bili svi mi, živeći po našim prirodnim željama i udovoljavajući volji tela i uma. I mi smo po prirodi bili deca gneva, kao drugi. Ali Bog, koji je bogat milosrđem, iz svoje velike ljubavi prema nama, oživeo je s Hristom nas koji smo bili mrtvi zbog svojih prestupa. Milošću ste spaseni! (Efescima 2:3-5)

Zar ne biste voleli da čujete anđela Gavrila kako vam kaže: „Božiji si miljenik“?

Danilu se to dogodilo tri puta.

  • „Čim si počeo da se moliš, stigao je odgovor, i ja sam došao da ti ga objavim, jer si Božiji miljenik.“ (Danilo 9:23, SSP)
  • „Danilo, Božiji miljeniče, dobro pazi na reči koje ću ti govoriti i uspravi se, jer sam sada poslat tebi.“ (Danilo 10:11, SSP)
  • „Pa reče: ‚Ne boj se, Božiji miljeniče. Mir s tobom. Budi jak. Budi hrabar.‘“ (Danilo 10:19, SSP)

Priznajem da kada svake godine čitam celo Sveto pismo i dođem do ovih stihova, želim da ih uzmem i primenim na sebe. Želim da čujem Boga kako mi govori: „Božiji si miljenik.“

U stvari, to i čujem, a i vi to možete čuti. Ako imate veru u Isusa, sam Bog vam to kaže u svojoj reči — što je sigurnije i od anđela Božijeg koji govori: „Božiji si miljenik.“

U Efescima 2:3–5, 8 je zapisano: „I mi smo po prirodi bili deca gneva, kao drugi. Ali Bog, koji je bogat milosrđem, iz svoje velike ljubavi prema nama, oživeo je s Hristom nas koji smo bili mrtvi zbog svojih prestupa… Milošću ste spaseni posredstvom vere.“

Ovo je jedino mesto na kojem Pavle koristi ovu predivnu frazu „velika ljubav“. A ona je bolja od glasa anđela. Ako ste videli da je Isus istina i primili ga kao svoje najveće blago, to jest, ako ste „živi“, veoma ste mnogo voljeni. Mnogo voljeni od strane Tvorca univerzuma. Samo pomislite na to! Mnogo ste voljeni!

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Mnogo ste voljeni.“

Ako ste propustili: