Dnevno čitanje

Moć superiornog obećanja

Hodaću u slobodi, jer sam tražio tvoje pouke. (Psalam 119:45, moj prevod)

Ključan elemenat radosti je sloboda. Niko od nas nije srećan ako nismo slobodni od onoga što mrzimo i slobodni za ono što volimo. Gde da nađemo istinsku slobodu? Psalam 119:45 kaže: „Hodaću u slobodi, jer sam tražio tvoje pouke“ (prevod autora). To je slika otvorenog prostora. Reč nas oslobađa od ograničenosti uma i od pretećih ograda. „Gospod je Solomonu dao…razumevanje široko kao pesak na morskoj obali” (1. Carevima 4:29). „Izvede me na prostrano mesto“ (Psalam 18:19).

Isus je rekao: „Saznaćete istinu i istina će vas osloboditi“ (Jovan 8:32). Sloboda koju on ima na umu jeste sloboda od robovanja grehu (34. stih). Ili da to sročimo na pozitivan način, to je sloboda svetosti. Obećanja Božije milosti pružaju silu koja čini zahteve Božije svetosti iskustvima slobode, a ne straha. Petar je opisao oslobađajuću silu Božijih obećanja ovako: „Pomoću njih [Božijih skupocenih i najvećih obećanja] možete postati učesnici u Božijoj prirodi, pošto izbegnete pokvarenost koja požudom vlada u svetu“ (2. Petrova 1:4). Drugim rečima, kada se pouzdamo u Božija obećanja, sečemo koren greha silom većeg obećanja.

Koliko je ključna Reč koja slama silu lažnih zadovoljstava! Koliko oprezni treba da budemo da svoju stazu osvetljavamo i srca punimo rečju Božijom! „Reč je tvoja žižak nozi mojoj i videlo stazi mojoj“ (Psalam 119:105). „U srce svoje zatvorio sam reč tvoju, da ti ne grešim“ (11. stih).

Ako ste propustili: