Dnevno čitanje

Nada za najgore grešnike

„Smilovaću se kome se smilujem i sažaliću se na koga se sažalim.” (Izlazak 33:19)

Mojsiju je bila potrebna nada da Bog zaista može da se smiluje tvrdoglavom narodu, koji tek što je učinio greh idolopoklonstva i prezreo Boga koji ga je izveo iz Egipta.

Da bi Mojsiju dao potrebno samopouzdanje i nadu, Bog je rekao: „Smilovaću se kome se smilujem i sažaliću se na koga se sažalim.” Drugim rečima: Moj izbor ne zavisi od stepena dobrote ili zla u čoveku, već samo od  moje slobodne, neprikosnovene volje. Stoga niko ne može da kaže da je suviše zao da bih mu se mogao smilovati.

Kada bi bilo drugačije, to bi značilo da Bog nije slobodan i da ne može bezuslovno da bira.

Doktrina bezuslovnig izabranja je važna doktrina; ona daje nadu i najgorim grešnicima i uči nas da čovekova prošlost nema nikakve veze sa Božijim izborom kandidata kad je milost u pitanju. To je dobra vest.

Ako niste nanovo rođeni i niste prihvatili spasonosnu veru u Isusa Hrista, ne tonite u beznađe misleći da je prekomerna pokvarenost ili okorelost iz vaše prošlosti nepremostiva prepreka za Božije milostivo delovanje na vaš život. Bog voli da uveliča slobodu svoje milosti spasavajući  i najgoreg grešnika.

Odvratite se od svog greha; zazovite Gospoda. Već  sada, dok čitate ili slušate ovu dnevnu pobožnost, on vam iskazuje milost i zaista vas ohrabruje da od njega tražite da vam se smiluje.

 „Hajde da se raspravimo”, kaže GOSPOD.  „Mada su vam gresi kao skerlet, mogu da budu beli kao sneg. Iako su crveni kao grimiz, mogu da budu (beli) kao vuna” (Isaija 1:18).

Ako ste propustili: